Arkeo-seramiklerin Sem-edax, Porozite Ve Çözünen Tuzlara Ait Verilerinin Kemometrik Analizi

dc.contributor.advisor Tulun, Tülay tr_TR
dc.contributor.author Çini, Nejla tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-03T12:48:11Z
dc.date.available 2015-12-03T12:48:11Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, İznik fırınları kazılarından çıkan çok sayıdaki İznik seramiğinin, bileşim, teknoloji, kaynak, yüzyıl karakteristikleri hakkında bilgi sağlamak için kemometrik teknikleri uygulamaktır. Bu çalışma, aynı zamanda, kimyada ve diğer bilimsel ve endüstriyel alanlardaki problemleri çözmek için kullanılan ve bir çok teknikleri kapsayan kemometri hakkında fikir almak için bir misyon üstlenmektedir. Bu çalışmada, Tulun ve arkadaşları tarafından daha önce Taramalı Elektron Mikroskop (SEM) insitu Enerji Dağılımlı Spektrometrik yöntemlerle incelenen 107 hamur, 61 astar ve 75 sır örneğine ait verilerin Temel Komponent ve Kümeleme analizleri yapıldı. Ayrıca, Tulun ve arkadaşlarının önceki çalışmasından elde dilen porozite (40 örnek için, görünür ve bulk dansite, total por hacmi ve % porozite) ve çözünen tuzlara (bu çalışmada, 23 örnek) ait veriler, bozunma karakteristikleri yönünden aynı kemometrik tekniklerle analiz edildi. Deneysel bölümde, çözünen tuz içerikleri çeşitli sıcaklıklar (0-35oC) ve sürelerde (5-25 gün) iklim koşulları düşünülerek tayin edildi. Kantitatif analizlerden önce, anyonlar (klorür, fosfat, nitrat ve sülfat) ve katyonlar (sodyum, potasyum, kalsiyum ve magnezyum) yaş kimya (spot testler) ile belirlendi ve sonra kantitatif tayinleri yapıldı. Ayrıca, belirli bir örnekte, seramikler için bir por karakteristiği ve dayanma kriteri olan Doygunluk Katsayısı ve asit baza maruz kalmasıyla oluşan (çevre faktörü) kütle kaybı tayin edildi. tr_TR
dc.description.abstract The goal of this study is to apply chemometric techniques on a large number of Iznik ceramics obtained from the excavation of Iznik Kiln sites in order to provide information regarding the compositional, technological, provenance and age characteristics. This work has also had a mission to have an idea on chemometry, which comprises various techniques, and used to solve problems particularly, in chemistry and other scientific and industrial fields. In this study, the data for 107 body pastes, and 61 slips, and 75 glazes samples obtained by Scanning Electron Microscope (SEM) online X-Ray Energy (EDX) technique (Tulun’s et al.) were analyzed by Principal Component (PCA) and Cluster Analysis (CA) methods. Besides, porosity data (apparent and density, total pore volume, and porosity %, for 40 samples) obtained from Tulun’s et al. previous study and soluble salts data (in this work, 23 samples) were analyzed with the same chemometric techniques regarding deterioration characteristics. In experimental part, the contents of soluble salts were determined in variations of temperatures (0oC to 35oC) and durations (5 to 25 days) considering the average climate conditions. Prior to quantitative determination of anions (chloride, phosphate, nitrate, and sulphate) and cations (sodium, potassium, calcium, and magnesium) were examined by wet chemistry (spot tests) and then quantitative determinations were carried out. In addition, Saturation Coefficient, which is a pore characteristics and durability criteria for ceramics, and weights loss due to acid and base exposure (enviromental conditions) for a given sample were determined. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10994
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Arkeo-Seramikler tr_TR
dc.subject Kemometri tr_TR
dc.subject Temel Komponent Analizi tr_TR
dc.subject Kümeleme Analizi tr_TR
dc.subject Çözünen Tuzlar. tr_TR
dc.subject Archaeo-Ceramics en_US
dc.subject Chemometry en_US
dc.subject Principle Component Analysis (PCA) en_US
dc.subject Cluster Analysis (CA) en_US
dc.subject Soluble Salts. en_US
dc.title Arkeo-seramiklerin Sem-edax, Porozite Ve Çözünen Tuzlara Ait Verilerinin Kemometrik Analizi tr_TR
dc.title.alternative Chemometric Analysis Of Sem-edax, Porosity, And Soluble Salts Data For Archaeo-ceramics en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1921.pdf
Boyut:
2.42 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama