Tasarımda İletişim Sürecinin Oturma Elemanları Üzerinde İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turan, Ahmet Zeki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, iletişim bilimlerindeki gelişmelerin ışığında kuramsallaştırılan ‘tasarımda iletişimsel modellerin’ ortaya koyduğu kavramların, araçların ve sınıflandırmaların, oturma eylemi ve onu tanımlayan tasarlanmış ürünler üzerinde örneklenmesi yoluyla, bir ürünün veya ürün sınıfının varoluşunun iletişim bağlamında nasıl ele alınabileceği irdelenmiştir. ‘Kültür’, ‘maddi kültür’ ve ‘gereksinim’ kavramları üzerinde durulmuş, ‘ürün tasarımında iletişim süreci’ açıklanmış, ‘ürünlerin göstergesel karakterleri’ irdelenmiş ve ‘üründe göstergelerin sınıflandırması’, oturma elemanlarından örneklere başvurularak yapılmıştır. ‘Ürün tasarımına anlambilimsel yaklaşım’, ‘ürün anlambiliminin bütünsel yaklaşımında anlam yapılarının bağlamları’ ve ‘ürün anlambiliminde bilişsel süreçler’ incelenmiştir. Tasarım iletişimi sürecinde ‘kullanıcı deneyimleri’ kavramı ele alınmış ve ‘ürünlerin anlambilimsel profilleri’ de yine oturma elemanlarından örnekler aracılığıyla açıklanmıştır.
The goal of this thesis is to examine the existence of a product or a product category in the context of communication by explaining the terms, means and classifications put down by the ‘communicative models in approaches to design’ with the help of sampling them on the act of sitting and the designed products that identify this act. The terms, ‘culture’, ‘material culture’, and ‘need’ are discussed, the terms ‘communication’ and ‘design communication process’ are defined, and then ‘the signs in products’ are classified and ‘semiotic characteristics of products’ are analyzed with samples. The definitions, aims, goals and qualities of ‘product semantics’ are explained, ‘the contexts of meaning structures’, and the ‘cognitive process’ of user in understanding, pointed out with examples again. Then the term ‘user experience’ in the design communication process is stated out, and ‘semantic profile of of products’ is examined by the help of examples from sitting elements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Tasarım iletişimi, Ürün anlambilimi, Kullanıcı deneyimleri, Design communication, Product semantics, User experiences
Alıntı