Kastamonu İl Sınırları İçinde Tespit Edilen Türk Halk Müziği Eserlerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Kurt, Leyla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Kastamonu İl Sınırları İçinde Tespit Edilen Türk Halk Müziği Eserlerinin İncelenmesi” konulu çalışma İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Bölümünde bitirme tezi olarak hazırlanmıştır. Kastamonu Tarihi, Coğrafyası, Ekonomisine, gelenek ve göreneklerine yer verildikten sonra, kendi çalışmamız olan yöre ezgilerinin incelenmesine geçilmiştir. Bu ezgiler kendi aralarında incelenip , konular şimdiye kadar incelenmemiş olan nitelikleriyle ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda Kastamonu Halk Müziğinin incelenmesi konusunda bir çalışma oluşturulmuştur.
In this thesis, we have tried to study twenty-fîve Kastamonu melodies. In this study, we have fırst examined in detail Kastamonu’s history^ geography economical and cultural situations and than we havepassedto examine tiıe examine the region’s melodies. After these melodies had been examined among themselves, different qualitres have been come up. This is the first reason to study and analyse in detail about Kastamonu folk melodies. Our produceeer in this will be as such . a) Literary structure b) Chapters c) Small music sentences
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1998
Anahtar kelimeler
Müzik, Ezgi, Halk müziği, Kastamonu, Türk halk müziği, Melody, Folk music, Kastamonu, Turkish folk music
Alıntı