Türkiye'de hazır beton sektörü ve sektördeki büyüme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demiryürek, Bahadır Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, hazır betonun sektörü ve hazır beton teknolojisinin geçmişi ve mevcut durumu göz önüne alınarak sektörün büyümesi ele alınmıştır. Hazır beton teknolojisi, sektör olarak değerlendirilmesi, sektördeki büyüme ve işletme açılarından irdelenmiştir.
In this thesis, we analyze the growth of the sector by analyzing the history of the ready mixed concrete sector and its current position. Also the ready mixed concrete technology, analyzing as a sector, sector growth and business run has been analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Hazır beton, Hazır beton sektörü, Ready mixed concrete, Ready mixed concrete sector
Alıntı