Karmaşık Düzendeki Bir Sistemin Denge Durumu Dışındaki Davranışı: D=3 İsing Spin Camlarında Histeresisin Sert Spin Ortalama Alan Kuramı İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yücesoy, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üç boyutlu Ising spin-camı fazı içerisinde, bunalımı korumak üzere kurulmuş olan sert-spin ortalama-alan yöntemi kullanılarak histeresis eğrileri elde edilmiştir. Sistem zamana bağlı ve spin-camı düzenine eşlenik rasgele bir dış manyetik alan olan HQ ile sürülmektedir. Bu şekilde, spin-camı fazı içerisinde alan-kaynaklı bir birinci derece faz geçişi sağlanmıştır. Q-HQ eğrisinin histeresis çevrim alanı manyetik alanın sürülme hızı h ile A-Ao ~h^b şeklinde ölçeklenir. Spin-camı ve rasgele-bağ ferromanyetik fazlarında, sürülme hızı ölçeklenme üsteli b sıcaklık T’ye bağlı olarak değişmekte, fakat antiferromanyetik bağ yoğunluğu p den bağımsız gözükmektedir. Saf ferromanyetik fazda ise b diğer fazlardaki duruma ters bir şekilde T’den bağımsızdır ve ayrıca ciddi oranda farklı bir değer almaktadır.
Hysteresis loops are obtained in the Ising spin-glass phase in d=3, using frustration-conserving hard-spin mean-field theory that yields the complete varigated micro-scopic ordering in this system at and away from equilibrium. The system is driven by a time-dependent random magnetic field HQ that is conjugate to the spin-glass order Q yielding a field-driven first-order phase transition through the spin-glass phase. The hysteresis loop area A of the Q-HQ curve scales with respect to the sweep rate h of magnetic field as A-Ao~h^b. In the spin-glass and random-bond ferromagnetic phases, the sweep-rate scaling exponent b changes with temperature T but appears not to change with antiferromagnetic bond concentration p. By contrast, in the pure ferromagnetic phase, b does not depend on T and has a sharply different value than in the two other phases.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
spin-camı, histeresis, sert-spin ortalama-alan kuramı, spin-glass, hysteresis, hard-spin mean-fıeld theory
Alıntı