Teğet Kazıkların Düşey Taşıma Gücünün Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Başeski, Cenk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kazıklara etkiyen düşey yük tiplerine, düşey yükler altındaki tek ve grup kazıkların davranış esaslarına ve düşey yüklü kazıkların analiz yöntemlerine değinilmiştir. Plaxis 3D Foundation Sonlu Elemanlar Programını kullanılarak tek ve perde kazıklar için üç boyutlu model ile analizler yapıldı. Analizlerde kullanılan çeşitli kazık çaplarında kazıklar arası ara mesafenin taşıma gücüne etkisi incelendi. Kazıklar, perde kazıkları olarak, eksenden eksene mesafeleri önce 3D, sonra 2D, daha sonra 1,5D ve D (teğet) olacak şekilde yerleştirilip, her bir ara mesafe için ayrı ayrı modellendi. Analizlerde zemin yapısı göçünceye kadar yükleme yapılarak, her kazık ara mesafesi için yük-oturma grafikleri elde edildi. Sonuçların değerlendirmesinde baz alınacak değer olması için, kazık çapı, kazık boyu ve zemin yapısı sabit tutularak ortamdaki tek kazığın düşey yük altındaki davranışı modellendi ve yük-oturma eğrisi elde edildi. Aynı kazık çapı için elde edilen yük-oturma eğrileri aynı grafik ekseninde çizilerek, kazıklar arası mesafenin taşıma gücüne etkisi belirli kriterlere göre değerlendirildi.
In this study, pile load types, behavior of axially loaded piles and pile groups, analysis methods for axially loaded piles are mentioned. The effects of spacing between piles on bearing capacity are determined by using Plaxis 3D Foundation Finite Element Program. To investigate group interaction effects on bearing capacity as a function of pile spacing, full-scale 3D finite element models are performed on pile walls where the piles spaced at variable pile distances (like 3D, 2D and 1,5D) and also where the piles are tangent. In analysis, axial load is applied to the piles until soil body collapse. With the analysis, load – settlement graphs are obtained for variable pile spacing and pile diameter. Lastly, to find the base load – settlement graph for evaluation of the analysis results, the behavior of axially loaded single pile modeled and its load-settlement graph is obtained by taking pile diameter, pile length and soil profile constant. The effects of pile spacing on bearing capacity is determined by comparing the load-settlement graphs which was found for same pile diameter, according to some particular criteria’s.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Kazık, Teğet, Sonlu, Plaxis, Elemanlar, Pile, Tangent, Finite, Plaxis, Elements
Alıntı