Çelik Lif Katkılı Betonarme Kirişlerde Boyuna Donat) Değişiminin Burulma Kapasitesine Etkisi

dc.contributor.author Engin, Serkan tr_TR
dc.contributor.author Okay, Fuad tr_TR
dc.date.accessioned 2018-01-29T12:17:49Z
dc.date.available 2018-01-29T12:17:49Z
dc.date.issued 2010 tr_TR
dc.description Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010 tr_TR
dc.description Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010 en_US
dc.description.abstract Burulma, yapı elemanlarına kesme kuvveti ve eğilme momenti gibi etkilerle birlikte etkidiği gibi, nadir olarak da tek başına etkiyebilmektedir. Yapı elemanlarına etkiyen burulma momentlerinin şiddeti, çoğu zaman kesme kuvveti ve eğilme momenti şiddetine göre daha düşük seviyelerde olmaktadır. Bununla birlikte burulma etkisiyle çatlayan kesitte, çatlamamış kesite göre önemli yük dağılımı farkları oluşmaktadır. Burulmaya maruz kalmış çubuk eleman kesitlerinde burulma etkisiyle kayma gerilmeleri meydana gelmekte ve bu gerilmeler de, çekme dayanımı düşük olan betonun çatlamasına ve kapasitenin ani olarak düşmesine sebep olmaktadır. Yönetmeliklerde genel olarak burulma kapasitesinin enine donatı oranı ile değiştiği belirtilmesine rağmen, boyuna donatı oranının da burulma kapasitesi üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, betonun çekme dayanımına olumlu etkisi olduğu bilinen farklı boyutlarda çelik lifler kullanılarak, normal dayanımlı beton ile üretilmiş betonarme kirişlerin boyuna donatı artışının, burulma dayanımında meydana getirdiği değişimler incelenmiştir. İki değişik boyuta sahip çelik lif, iki farklı boyuna donatı oram seçilerek, lifsiz ve lif katkılı olmak üzere toplam 6 adet betonarme kiriş üretilmiştir. Numunelerin tamamında enine donatı özellikleri aynı olacak şekilde tasarım yapılmıştır. Üretilen numuneler düzenli artan basit burulma yüklemesi altında test edilmiş ve her bir numune için burulma momentibirim dönme açısı eğrileri elde edilmiştir. Deplasman kontrollü yapılan deneylerde numuneler birim dönme açısı belli bir değere ulaşana kadar yüklenmiş ve numunenin taşıdığı burulma momenti değerleri elektronik veri toplama sistemine kaydedilmiştir. Her numune için elde edilen burulma momenti-birim dönme açısı eğrileri karşılaştırılarak çelik lif ilavesinin ve boyuna donatı artışının, numunelerde burulma kapasitesinde sebep olduğu değişimler tespit edilerek sonuçları irdelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Torsion can act on structural elements with shear force and bending moment but rarely can act alone as well. Magnitudes of the torques acting on structural elements are generally tess than the magnitudes of shear force and bending moment. However, there exists an important difference in stress distribution of the section cracked under the effect of torsion with respect to uncracked section. Shear stresses occur under the effect of torsion on the beam element cross-sections; and those stresses cause cracking of the concrete which is weak in tension and accordingly a sudden fall in the capacity. Altough torsional capacity is indicated to change with transverse reinforcement ratio; it is known that longitudinal reinforcement has also effect on torsional capacity. In this study, variations in torsional strength of normal reinforced concrete beams used with steel fibres with different dimensions which are known to have positive effect on tensile strength of concrete, with respect to increase in longitudinal reinforcement is investigated. With two different fibre dimensions, two different longitudinal reinforcement ratios and with the virgin specimens, totally six reinforced concrete beams are produced. Specimens are designed to keep the shear reinforcement properties to be constant. Produced specimens are tested under uniformly increased simple torsion and torque vs unit angle of twist curves are obtained for each specimen. In the experiments performed by displacement control, specimens are loaded up to a specific value of unit angle of twist and torque values carried by the specimen are recorded to an electronic data acquisition system. Torque vs unit angle of twist curves obtained for atl specimens are compared and variations of steel fibres and increase in longitudinal reinforcement are investigated. en_US
dc.identifier.isbn 9789756315033 tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/15004
dc.publisher Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tr_TR
dc.publisher Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee en_US
dc.relation.ispartofseries 16. Ulusal mekanik kongresi tr_TR
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Betonarme tr_TR
dc.subject Kiriş tr_TR
dc.subject Basit burulma tr_TR
dc.subject Çelik lif tr_TR
dc.subject Boyuna donatı tr_TR
dc.subject Birim dönme açısı tr_TR
dc.subject Reinforced concrete en_US
dc.subject Simple torsion en_US
dc.subject Steel fibre en_US
dc.subject Longitudinal reinforcement en_US
dc.subject Unit angle of twist en_US
dc.title Çelik Lif Katkılı Betonarme Kirişlerde Boyuna Donat) Değişiminin Burulma Kapasitesine Etkisi tr_TR
dc.type Conference Paper en_US
dc.type Konferans Bildirisi tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
054_engin.pdf
Boyut:
395.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama