Havlu Örme Çorapların Isıl Konfor Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-01-07
Yazarlar
Morgil, Yeliz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
HAVLU ÖRME ÇORAPLARIN ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİ ÖZET Hayat standartlarının yükselişiyle birlikte giysilerin kullanım özelliklerinin yanında termal konfor özellikleri de ön plana çıkmaktadır. Bu aşamada; çorap, farklı renk ve desenleri ile bir aksesuar malzemesi olmanın yanında insanların temel ihtiyaç malzemelerinden birisi olup, sağlık açısından da oldukça önemli bir giysidir. Çorapların kullanım performansı açısından ısıl konfor en önemli parametredir. Havlu örme çoraplar, havlu örme tekniğine göre iki ipliğin aynı anda örme bölgesinde örücü iğnelere beslenmesiyle üretilen örme ürünleridir. Nefes alabilen ve ısıl yalıtımı iyi olan bir örme çorap, zorlu hava koşullarında istenen faaliyeti gösterebilecek gerekli sıcaklık şartlarını ve konforu sağlayacaktır. Havlu örme çoraplardan beklenen performans özelliklerinin başında; yüksek ısıl yalıtım ve nefes alabilme özelliğinin sağlanmasıyla gerekli kullanım faaliyetinin gerçekleştirilmesi gelmektedir. Ayrıca vücudun termal dengesi için ısı transfer özellikleri de çok önemlidir. İç yüzeyinin temas ettiği vücut ısısını dışarı transfer etmemeli; dış ortam ısısını da vücut içine kolayca almamalıdır. Bunun yanında terleme ve yağmur gibi koşullarda meydana gelen ıslanmanın ardından kolayca kuruyabilmelidir. Havlu örme kumaşların konfor özellikleri zor hava koşullarına uyum sağlamada çok önemli rol oynar. Konfor; memnuniyet ve rahatlık hissi veya fiziksel ya da ruhsal olarak iyi durumu ifade eden bir terimdir. “İnsan ve çevre arasındaki fizyolojik uyum” bu tanımlardan en yaygınlarıdır. Termal konfor ise vücudun termal dengesi ve çevre ile giysiye olan dinamik etkileşimi ile ilgilidir. Isı ve nem termal konfor üzerinde büyük rol oynamaktadır [1]. Konfor fiziksel, psikolojik ve fizyolojik olmak üzere üç başlık altında ele alınmaktadır. Yapılan bu çalışmada vücudun ısıl dengesiyle alakalı olan fizyolojik konfor incelenmiştir. Bu çalışmada; tek silindirli çorap örme makinelerinde üretilen havlu örme çorapların konfor özelliklerini belirlemek için, su buharı geçirgenliği, hava geçirgenliği, transfer ıslanma, dikey kılcal ıslanma, su buharlaşma hızı, kuruma hızı testleri ileısıl iletkenlik, ısıl direnç, ısıl geçirgenlik, ısıl soğurganlık ve kalınlık ölçümlerini içeren termal analiz testleri ve fiziksel performansını tespit amaçlı olarak sıklık, ilmek iplik uzunluğu, patlama mukavemeti, aşınma, boncuklaşma ve rijitlik testleri yapılmıştır. Termal konfor özellikleri en iyi performans veren kumaş özellikleri ve kullanılabilecek lif çeşitleri araştırılmıştır. Yaygın olarak kullanılan havlu örme çorapların üretildiği tek silindirli çorap örme makineleri ile havlu örgü ve vanize-süprem örgü tekniği ile ilgili bilgi verilmiştir. Yapılan deneyler neticesinde elyaf tipinin giysi konfor özelliklerine direkt ve dolaylı etkisinin olduğu görülmüştür. Çorapların ıslanma davranışlarındaki farklılıkların direkt olarak lif tipinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Modal lifinin konfor ve fiziksel özellikleri açısından iyi sonuçlar verdiği görülmüştür. Pamuk lifinde ise diğer liflere göre konfor performansının çok aşağılarda olmadığı görülmüş, hatta fiziksel performansı en yüksek olan elyaf olarak karşımıza çıkmıştır. Yapılan çalışmada elde edilen en dikkat çekici sonuç, pamuk ile karışım halinde kullanılan yeni liflerden elde edilmiş çoraplar, aynı liflerin %100 oranında kullanıldığı çoraplardan hem konfor açısından hem de fiziksel performans açısından daha iyi sonuç verdiği görülmüştür. Değerlendirme sonucunda zorlu hava koşullarında faaliyet gösteren kişilerin termal konfor durumunu etkileyen önemli bileşenlerden biri olan havlu örme çorapların özellikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nihai kullanım alanına göre; lif tercihleri değerlendirilmiştir ve farklı kullanım amaçları için öneriler yapılmıştır.
THERMAL COMFORT PROPERTIES OF TERRY KNITTING SOCKS SUMMARY With increasing of life standards not only using properties but also comfort properties get important. At this stage; sock, as a basic need of human, in addition to the being of important accessory with color and design, is also very important for human health. Thermal comfort is very important parameter for usage performance of socks. Terry knitting socks are used with towel knitting technique knitting at the same time the two thread according to produced knitting needle to products. Good thermal insulation which is breathable and the terry socks, challenging whether conditions that might indicate the requested activity will provide the necessarry temperature conditions and comfort. At the beginning of the expected performance characteristics of terry knitting socks, dressed in a format slightly without getting wet (as feeling dry) from sweating, in a way realization of user activity is unrestricted mobility. In addition to the thermal balance of heat transfer characteristics of the body is also very important. The inner surface of contact with the body heat out of transfer should not; the external environment temperature should not take into the body easily. Besides, perspiration and rain occurred in conditions such as to get wet and then easily dry. Terry knitting fabrics, comfort features, it's hard to really adapt to weather conditions play an important role. Comfort; satisfaction and comfort sensation, or physical or mental is a term that expresses the situation as well. "The physiological adaptation between man and environment," the most common of these definitions. Thermal comfort is the dynamic thermal balance of the body and the environment is related to the interaction with the clothes. Heat and humidity on thermal comfort plays a major role [1]. Comfort is discussed in three categories: physical, psychological and physiological. In this project, physiological comfort concerned with thermal balance of human body is investigated. In this study; single cylinder socks knitting machine manufactured in terry knitting socks to determine the characteristics of comfort, water vapor permeability, air permeability, vertical and transfer wicking analysis, water evaporation rate, drying speed tests and thermal conductivity, thermal resistance, thermal transmittance, thermal absorptivity and thickness measurement, which includes thermal analysis tests and physical performance for the purposes of frequency, loop length, bursting strength, abrasion, dimensional stability, rigidity and pilling tests are carried out. Thermal comfort properties of fabrics, which gives the best performance features and the available fibre types was investigated. Commonly used terry knitting socks produced single cylinder sock knitting machines with terry knitting and single Jersey knitting technological information. According to examination results, it’s seen that fiber type has effects on comfort properties of garments both directly or indirectly. The difference in wetting behaviour of socks was resulted directly from fiber type. In terms of comfort and physical properties, it’s seen that Modal had better performance. Cotton was found as not so bad respect to new fibers regarding comfort properties; it has the highest physical performance as well. The most conspicuous result of the project is that socks produced with blend of new fibers and cotton showed higher performance for both comfort and physical properties than the socks produced with 100% of that new fiber. In this thesis examined the effect of different fiber types on comfort features of the terry knitting socks. For this purpose, used as a terry knitting socks with different characteristics to the person operating the process at low ambient temperatures with high effort assessed the impact on thermal comfort. In this context, terry knitting socks are manufactured using different materials to comfort analysis, the results of the impact on thermal comfort will be determined by the properties of fabric used. Materials and Methods: Materials: Nineteen different fabrics are tested for analysing the comfort properties. Socks ground yarn is 78/68/1 and 44/34/1 elastane and the terry yarns are polyamide, polypropylene, viscon, modal, cotton, cotton-modal and cotton-viscon which are vary in 200 denier to 40 denier. There are main basic group in fabrics: 4 feed terry knitting. Methods: In this study thermal comfort analysis of terry knitting socks are made and fabric properties of thermally comfortable terry fabrics are investigated. Common terry knitting socks are presented and latest technologies applied by manufacturers are surveyed. In order to evaluate the thermal comfort conditions of supplied terry socks,vertical wicking and transfer wicking analysis, water vapor permeability, air permeability, water evaporation rate, drying speed, thermal conductivity, thermal resistance and fabric thickness measurements are made. Measurement results are statistically evaluated by Minitab. In order to evaluate the physical conditions of terry socks, tightness, loop thread length, fabric basis weight, bursting strength, pilling and abrasion resistance measurements are made. In vertical wicking analysis fabric samples are immersed into distilled water for 5 minutes and water height is recorded. Vertical wicking is governed by capillary pressure. Fibers with small and smooth pores have high capillarity. In transfer wicking test liquid transfer between wet and dry fabric samples that are put in rubber discs is measured. Pressure applied by discs simulate the pressure applied to textile materials during use. In transfer wicking test liquid transfer characteristics of fabrics under pressure are analyzed. Water evaporation rate is a measure of drying rate of a fabric. The most important parameter for water evaporation rate is the fiber regain. Water vapour permeability is important for determination of fabric comfort features because perspiration is excreted from body in vapour form. Fabrics touching the skin should be water vapour permeable. In water vapour permeability the most important parameter is the pores between fibers. Thermal conductivity, thermal resistance and fabric thickness measurements are other tests performed for thermal comfort analysis of a fabric. Thermal conductivity and thermal resistance properties of fabrics used in contact with skin are very important for thermal comfort and thermal insulation. Thickness is also critical for thermal comfort and insulation. Thickness has negative effect on thermal conductivity while it has negative effect on thermal resistance. Also weight has positive effect on thermal resistance.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Örme çoraplarda termal konfor, havlu örme çorap, termal konfor, Thermal comfort of terry knitting socks, terry knit socks, thermal comfort
Alıntı