Triptisin Esaslı Foto-çaprazbaglayıcının Sentezi Ve Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-27
Yazarlar
Ateş, Şahin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Triptisen molekülü göreceli olarak yüksek molekül agırlıgına sahip üç benzen halkasının birbirine parelel ve 120 derece açıyla bisiklooktan merkez iskeletine baglandıgı bir geometriye sahiptir. Son zamanlarda yapılan arastırmalar triptisenin polimer yapısına katıldıgında polimerin mekanik ve ısısal özelliklerini gelistirdigini ıspatlamıstır. Bu çalısmada, triptisen yapısı içeren yeni bir çaprazbaglayıcının sentezi ve foto baslatıcılı kürlestirme uygulamalarında kullanımı incelenmistir. Tek-islevsel (met)akrilat monomeri, çapraz baglayıcı ve foto baslatıcı içeren formülasyonlar hazırlanmıstır. Foto baslatıcı olarak 2.2-dimetoksi-2-fenilasetofenon (DMPA) kullanılmıs, reaksiyon esnasında 350 nm UV ısıga maruz bırakılmıstır. Formülasyonların kürlesme davranısları foto tarayıcı kalorimetre (foto DSC) ile ölçülmüstür. Formülasyonlarda çaprazbaglayıcı konsantrasyonları kadameli olarak arttırılmıs ve çaprazbaglayıcı oranın artmasının fotopolimerizasyon kinetigine etkisi incelenmistir. Triptisen içeren çaprazbaglayıcının davranısları hidrokinon içeren analog çaprazbaglayıcının davranısları ile karsılastırılmıstır. Çaprazbaglayıcı konsantrasyonu arttırıldıgında ya da triptisen esaslı çaprazbaglayıcı içeren formülasyonlar kullanıldıgında daha yüksek polimerizasyon hızları ve daha hızlı otoakselarasyon degerleri gözlenmistir. Sonuçlar THDA’nın ultra viole kürlesme sistemelerinde etkin bir çaprazbaglayıcı görevi üstlendigini göstermektedir. Aynı zamanda, THDA çentik kitlenmesi gibi bir potansiyele sahip oldugu için olusan çapraz baglı polimerin mekanik ve ısısal özelliklerini gelistirmesi beklenmektedir.
Triptycene molecules are relatively high molecular weight compounds possessing three aromatic rings in the structure and incorporated into polymers in order to improve their mechanical strength and thermal stability. In this presentation, we describe synthesis and use of novel triptycene type crosslinker in free radical photoinduced curing applications. Thus, formulations containing monofunctional (meth)acrylates monomers, a crosslinker and a photoinitiator. Namely, 2.2-dimethoxy-2- phenylacetophenone (DMPA) was irradiated at 350 nm. Photo-differential scanning calorimetry (photo DSC) experiments were carried on so as to demonstrate the curing behavior of the formulations. Concentration of crosslinker was increased gradually to gain insight into the effect of the crosslinker ratio in kinetics of photopolymerization. Crosslinking behavior of THDA was compared with that of the conventional analog crosslinker HDA. Higher rate of polymerizations and faster auto-accelerations were attained when THDA was used in the formulations or when the crosslinker percentages in formulations were increased. The results revealed that THDA is an efficient crosslinker for UV curable formulations with the potential interlocking behavior for the improved thermal and mechanical properties of the final products.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Triptisen, fotopolimerizasyon, çaprazbaglayıcı, foto DSC, Triptycene, photopolimerizaton, crosslinker, photo DSC
Alıntı