Kültürün Uluslararası İnşaat Ortak Girişimlerindeki Hak Talepleri Yönetimine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-08
Yazarlar
Yıldız, Burak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma esas olarak kültürün hak talepleri yönetimine etkisini incelemektedir ve temelde uluslararası ortak girişim projelerinde ortaklar arasındaki hak talepleri üzerinde yoğunlaşmaktadır ki bu da oldukça özel bir araştırma alanıdır. Çalışmanın bu amacına ulaşabilmesi için bir anket çalışması tasarlanmış ve bu anket inşaat profesyonellerine gönderilmiştir. Markus & Kitayama (1991)’ nın Öz-Benlik ölçeği, kültürel bileşenlerin ilişkisini belirlemek ve incelemek için anketin bünyesine dahil edilmiştir. Anketin, inşaat profesyonellerine gönderilmesinden önce, bir ön çalışma yapılmıştır. Katılımcıların cevaplarından elde edilen verilerin analizi için gerek tanımlayıcı gerekse diferansiyel istatistik analizler yapılmıştır. Bu bağlamda, hak talebi durumlarına sebebiyet verebilecek nedenler ve hak talebi yönetimi mekanizmaları belirlenmiş ve sonuçlar kültürel bileşenler temelinde değerlendirilmiştir.
This study mainly investigates the impact of culture on claims management and it is basically focused on the claims among partners of international joint venture projects, which is a very specific field of research. A questionnaire survey was designed to achieve this objective and was sent to construction professionals. Markus & Kitayama (1991)’s Self-Construal scale is included in the questionnaire for determination and examination of the relationship of the subject matter with the cultural elements. A pilot study was carried out prior to the sending of the questionnaires to the construction professionals. Both descriptive and differential statistical analyses were conducted to analyze the data obtained from the respondents. In this context, the events that may cause claim cases and the mechanisms of claim management are identified and the results are examined on the basis of cultural elements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
hak talebi, hak talepleri yönetimi, inşaat hak talepleri, kültür, ortak girişimler, inşaat ortak girişimleri, uluslararası inşaat ortak girişimleri, claim, claims management, construction claims, culture, joint ventures, construction joint ventures, international construction joint ventures
Alıntı