Doğal Gazlı Taşıtların Geliştirilmesi Ve Benzinli Taşıtlarla Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Turhan, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde, doğal gazlı taşıtların motor teknolojisindeki gelişmeler, egzoz emisyonu, enerji verimi ve çevresel etkilerine genel bir bakış açısı sunulmaktadır. Gelişen ülkelerde taşıt sayısı ve genel enerji kullanımı hızla artmaktadır. Bu yüzden gelecekte egzoz emisyonları ve yakıt tüketimi, bugünden çok daha önemli olacaktır. Düşük yakıt maliyeti, her geçen gün azalan teknolojik maliyeti ile önemli derecede düşük egzoz emisyonu değerleriyle; çevre ve insan sağlığına duyarlı olan doğal gazlı taşıtlar 21. yüz yıl ulaşım sektöründe önemli bir yer sağlayacaktır.
This master thesis on engine technology, exhaust emissions, energy efficiency and environmental impacts in general from a technical point of view. Due to the growing countries also amount of vehicles and energy consumption grow. Therefore the exhaust emissions and the fuel consumption will be more important than today. Low fuel price, decreasing technology costs and ultra-low exhaust emissions, which will be more important for the environment and health of people in future, make the natural gas vehicles effective in transportation.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Motor Teknolojisi, Emisyonlar, Yakıt Verimi ve Tüketimi, Engine Technology, Emissions, Fuel Efficiency and Consumption
Alıntı