Çapraz Tabakalı Kompozit Kirişlerin Karışık Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Dinamik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Madenci, Emrah
Özütok, Atilla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Yapılan bu çalışmada; lamine kompozit kirişlerin dinamik analizleri Gâteaux diferansiyel yöntemi kullanılarak, karışık sonlu elemanlar formülasyonu yardımı ile incelenmiştir. Analizlerde, sabit geometriye sahip, üniform yayılı yük etkisi altında, farklı mesnet koşullarına göre simetrik, tek tabakalı ve çapraz tabakalı oftotropik kompozit Euler-Bernoulli ve Timoshenko kirişleri ele alınmıştır. Virtüel yerdeğiştirme prensibi yardımı ile her iki kiriş teorisine ait kompozit kirişlerin diferansiyel alan denklemleri elde edilmiştir. Bu denklemler operatör forma dönüştürülmüş, Gâteaux diferansiyel metot kullanılarak her iki kiriş teorisine ait dinamik ve geometrik sınır koşullarını da içeren fonksiyoneller bulunmuştur. Bu fonksiyonellere karışık sonlu elemanlar yöntemi uygulanarak eleman matrisleri elde edilmiştir. Elde edilen eleman matrisleri FORTRAN bilgisayar programı yardımı ile sistem matrislerine aktarılıp sayısal uygulamalar yapılmıştır. Sonuçlar literatürde bulunan çalışmalar ile karşılaştırılmış, sonuçların birbirine çok benzer çıktığı görülmüştür.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı