Doğal Ve Yapay Hammaddelerden Mullit Sentezlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Avcıata, Oğuzhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kaolen, refrakter kil gibi doğal hammaddeler kullanılarak hazırlanan numuneler 1100, 1200 ve 1300 C’lerde sinterlenerek numunelerde düşük sıcaklıkta mullit sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında oluşan yapılardaki yoğunluk ve mikro sertlik ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca sol-jel yöntemiyle stokiometrik olarak Silisyumdioksit+Aluminyum sülfattan yapay mullit eldesi amaçlanmıştır. Bu yöntemle hazırlanan numuneler 1100, 1200 ve 1300 C’lerde sinterlenerek numunelerde oluşan mullit yapısı incelenmiş olup, bunun yanında yoğunluk ve mikro sertlik ölçümleri yapılmıştır. Daha sonra doğal ve yapay olarak elde edilen mullit yapısı kıyaslanmıştır.
In this study, samples prepared from natural raw materials such as kaolinite and fire clay are sintered at 1100, 1200 and 1300 °C respectively. Mullite synthesizing was aimed at low temperatures. Besides, density and micro hardness measurements were done on the synthesized structures. Also, artificial mullite synthesizing was aimed from stoichiometrically mixed colloidal silica+aluminium sulphate by sol-gel method, and sintered at 1100 ˚C, 1200 ˚C and 1300 ˚C respectively. Then, the density and micro hardness measurements of the patterns were measured. Synthesized mullite structures were compared for different raw materials
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kaolen, Refrakter kil, Sol-jel, Mullit, Seramik, Kaolinite, Fire clay, Sol-gel, Mullite, Ceramic
Alıntı