10 Katlı Çelik Bir Yapının Deprem Yükleri Altında Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ercan, Armağan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışması deprem yüklemesi gözönüne alınmadan boyutlandırılmış olan Paris’te bulunan 10 katlı çelik bir binanın, yeni Deprem Yönetmeliği’nin getirmiş olduğu yeni hesap şartlarına göre, süneklik düzeyi yüksek merkezi çaprazlı çelik çerçeveler kullanılarak karşılaştırmalı boyutlandırılmasını içermektedir. Deprem yüklemesinden bağımsız olarak boyutlandırılmış olan bu binanın mimari planı örnek alınmıştır. Binanın yönetmeliklere uymasının yanında hem ekonomik hem de hafif olmasına dikkat edilmiştir. Çaprazların tipi ve kullanılan profiller bu şartların sağlanması amacıyla seçilmiştir. Yapıda süneklik düzeyi yüksek sistem ve merkezi çelik çaprazlı perdeler uygun görülmüş, buna göre hesaplar yapılmıştır. Yapının taşıyıcı sisteminin çözümü üç boyutlu olarak SAP 2000 ile yapılmıştır. Bu programın statik sonuçlarından gerilme ve yük değerleri okunmuş, boyutlandırma ve dinamik analiz tahkik edilmiştir. Kompozit hesaplar TS kapsamında olmadığı için Eurocode 4’e göre çözümlenmiştir. Düşey, rüzgar ve deprem yüklerine göre temel sistemi radye temel seçilmiş ve Probina programı ile boyutlandırılmıştır.
In this study the 10 stored steel building that was designed without the eartquake loads in Paris, is designed with concentric diagonals that have high yielding ability and compared according to the eartquake loads stated in new Turkish Seismic Code. The architectural plan of the building that was designed without the eartquake loads, is used in this study. This design of the building is aimed to suit the instructions, also to be economic and light in weight. So the type of the diagonals and all steel profiles are selected because of that reasons. In this building, the system has high yielding ability and concentric diagonals are approved. Therefore the calculations are computed from these patterns. The SAP 2000 programme is used for the structural analysis as 3-D models. From the statical results of these programme, stress and load values were used, the design and dynamic analysis were done. The composite systems don’t exist in Turkish standarts. So the composite calculations are analyzed according to Eurocode 4. The foundation system is chosen as mat foundation and analyzed by Probina programme.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Çelik Yapılar, Deprem Analizi, Kompozit Sistemler, Steel Structures, Earthquake Analysis, Composite Systems
Alıntı