Çeşitli Teo2 - Nb2o5 Camlarının Termal Optik Ve Mikroyapısal Özellikleri

dc.contributor.advisor Öveçoğlu, M. Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Engin, Tansel tr_TR
dc.contributor.department Malzeme tr_TR
dc.contributor.department Materials en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-10-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-11T11:16:37Z
dc.date.available 2015-09-11T11:16:37Z
dc.date.issued 2008-10-27 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Tellürit camlar düşük ergime sıcaklığı, yüksek dielektrik sabiti, yüksek kırılma indisi, ve iyi kızılötesi geçirgenlik gibi ilgi çekici fiziksel özelliklere sahiptirler. Tellürit camların sahip olduğu bu özellikler kristallenme gibi bazı yapısal özelliklerin sonucudur ve buna bağlıdır.Tellürit camların özellikle kristallenme ve çekirdeklenme gibi mikroyapısal özellikleri hakında bilgi sahibi olmak, bu camların muhtemel kullanım alanlarındaki kararlılıklarını belirlemede önemli olacaktır Bu çalışmada, farklı kompozisyonlardaki TeO2 - Nb2O5 cam sisteminin termal özellikleri, kristalizasyon kinetiği ve oluşan fazların mikroyapısal özellik ve morfolojisi diferansiyel termal analiz (DTA), X-ışınları difraktometresi,optik ve taramali elektron mikroskobu teknikleriyle incelenmiştir. Çalışmalarda kullanılan diferansiyel termal analiz tekniğinde dört farklı kompozisyondaki numuneler için cam geçiş ve kristallenme sıcaklıkları belirlenmiştir.X-ışınları difraksiyon yöntemiyle numunelerde oluşan kristal fazlar belirlenmiş,bileşiklerin mikroyapı ve morfolojileride yüzeyden alınan optik mikroskop ve SEM görüntülerinde gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Tellurite glasses have useful physical properties such as low melting temperature, high dielectric constent, high refractive index and good infrared tranmissivity These properties of tellurite glasses are the results of structural properties such as crystallization. Having knowledge about the microstructural properties especially crystalliztion and nucleation phenomena in tellurite glasses ,is important to determine the stability at pratical applications of these glasses. In this study thermal properties, crystallization kinetics of crystallizing phases and microstructural morphology of TeO2 - Nb2O5 glass system at different compositions were investigated using differantial thermal analysis (DTA), X-Rays diffractometry (XRD) and scanning electron microscopy techniques Glass transition and crystallization temperatures were investigated using differential thermal analysis techniques for four different composition samples. Microstructural morphologies of different compositions were observed from SEM and XRD techniques en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9307
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tellürit Camlar tr_TR
dc.subject Lazer Camları tr_TR
dc.subject Tellür oksit tr_TR
dc.subject Tellurite Glasses en_US
dc.subject laser glasses en_US
dc.subject tellure oxide en_US
dc.title Çeşitli Teo2 - Nb2o5 Camlarının Termal Optik Ve Mikroyapısal Özellikleri tr_TR
dc.title.alternative Thermal, Optical And Microstructural Properties Of Teo2-nb2o5 Glasses en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8920.pdf
Boyut:
5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama