İstanbul’da Konut Fiyatını Etkileyen Kent Formu Elemanlarının Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Dökmeci, Vedia tr_TR
dc.contributor.author Yazgı, Burçin tr_TR
dc.contributor.authorID 427963 tr_TR
dc.contributor.department Şehir ve Bölge Planlama tr_TR
dc.contributor.department Urban and Regional Planning en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-04-10 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:35:56Z
dc.date.available 2015-10-19T12:35:56Z
dc.date.issued 2012-04-11 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Kent formu elemanları gerek bileşenleri gerekse de saydam yapıları dolayısıyla kent dinamikleri ve kent analizleri açısından büyük öneme sahiptirler. İstanbul uzun ve zengin geçmişi ile çok farklı kent formu karakteristiklerini bünyesinde barındırmaktadır. Bu çok yönlü yapılarına rağmen, kent formu elemanlarının kent çalışmalarında özellikle de kantitatif çalışmalarda kullanımı pek tercih edilmemiştir. Bunun bir diğer nedeni ise, kent formu elemanları, her ne kadar kent analizleri için güçlü bileşenler olsalar da, ölçülebilir ve karşılaştırılabilir yapıda olmamalarıdır. Bu nedenle de kentsel ekonomik dinamiklerle kentsel çalışmalar arasında, kent formu elemanları odaklı bazı açıklıklar bulunmaktadır. Diğer eksikliği duyulan konu ise İstanbul’da mekansal etkileşim üzerine yoğunlaşan çalışmaların azlığıdır. Kent ekonomik dinamikleri ile kent çalışmaları arasındaki kopukluğu gidermek adına, bu çalışma ile İstanbul’da kent formu elemanlarının konut fiyatı üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bu amaca yönelirken, genel global ölçekli benzerliklerdense, İstanbul İli’ndeki lokal farklılıkları anlayabilmek için lokal regresyon yöntemlerinden biri olan coğrafi ağırlıklandırılmış regresyon yöntemi kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Urban form elements play an important role in urban dynamics and in urban analysis with respect to their transparent structure. Istanbul, having a long and rich historical background, displays various urban form characteristics. However, this multi-dimensional structure of urban form elements has generally not been used in urban studies especially for the quantitative ones. One of the reasons is, urban form elements are not in the measurable and comparable forms required in order to use them in urban analysis. Therefore, there is a missing link between urban economy dynamics and urban studies in the sense of urban form elements. There is also a lack of studies focusing on the spatial interaction interpretations within the city of Istanbul. For that reason, the impact of urban form elements on house prices in Istanbul will be investigated. While focusing on these purposes, a local regression modeling technique; geographically weighted regression will be used in order to understand the local variations rather than the global scale similarities in the city of Istanbul. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9739
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kent Formu tr_TR
dc.subject Konut Fiyatı tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon tr_TR
dc.subject Urban Form en_US
dc.subject House Prices en_US
dc.subject Istanbul en_US
dc.subject Geographically Weighted Regression en_US
dc.title İstanbul’da Konut Fiyatını Etkileyen Kent Formu Elemanlarının Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Analysing The Effect Of Urban Form Elements On House Prices In Istanbul By Geographically Weighted Regression en_US
dc.type Doctoral Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12486.pdf
Boyut:
4.73 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama