Hazır Betonda Santral Çıkışı İle Şantiye Teslimi Kalitelerinin Karşılaştırmalı İncelemesi Ve Hazır Betonda İstatistiksel Kalite Kontrol

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çil, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada hazır betonda santral çıkışı ile şantiye teslimi kalitelerinin karşılaştırmalı incelemesi yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda aynı transmikserden önce santralde örnek alınarak taze beton sıcaklığı, çökme ölçülmüş ve basınç deneyi için numuneler hazırlanmıştır. Aynı işlemler şantiyede tekrar edilmiş ve iki örnekleme arasındaki geçen süre taşıma süresi olarak kaydedilmiş, ayrıca santral ve şantiye ortam sıcaklıkları ve mikser devri not edilmiştir. Bu çalışma hazır beton firmasının 3 ana tesisinde yılın farklı aylarında yapılmış olup her tesisde farklı beton sınıfları üzerinde çalışılmıştır. Santral ve şantiyede yapılan çökme deneyleri sırasında santralle şantiye arasında betonlarda çökme kaybı görülmüştür. Başlagıç işlenebilirliği yüksek olan betonlarda kıvam kaybı daha az olmuştur. Çökme kayıpları genelde zamana bağlı olarak artış göstermiştir. Bu kayıplar şantiyede su ilavesi ile dengelenirse mukavemet kaybı olmuştur. Su katılmayan numunelerin mukavemetlerinde ise santral ile şantiye arasında kaydedilir bir fark bulunmamıştır. Elde edilen basınç dayanımları için istatistiksel değerlendirme yapıldığında basınç dayanımlarının Gauss dağılımına uygunluk gösterdiği ve en iyi kalite kontrolün santral ve şantiyede, B tesisinde BS 20 numunelerinde gerçekleştiği gözlemlenmiştir.
In this study the comparative investigation of the quality of ready mixed concrete in the plant and site is carried out. In the point of view, firstly in the plant concrete temperature, slump of concrete samples taken from the same truck mixer is measured and samples for the compressive strength test are prepared. The same operations are repeated in the site, the time passing between two sampling is noted as a transportation time, also ambient temperature of site and plant, and truck mixer cycle is noted. This study is carried out in three main plants of read mixed concrete company on different months of year with the different classes of concrete in every plant. It was seen that there was as slump loss between the plant and site during the slump experiment. Ready mixed concrete has a slump loss during transportation. The slump loss having initial high slump concrete is much less than the other concrete. Slump loss generally increased due to the time, if this loss is compensated with adding water (retempering) to increase the slump, strength loss occured. Any certain difference is not obtained in the strengths of samples without adding water between plant and site. Istatistical evaluation is applied for the values of compressive strength test results. According to this evaluation, conformity to the Gauss-Laplace is obtained and best quality control is occured in the site and plant of B for the C20 specimens.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Hazır Beton, Çökme, Basınç Dayanımı, Gauss Dağılımı, Read mixed concrete, slump, compressive strength, Gauss-Laplace
Alıntı