Su Kulesi Boyutlandırılması Ve Deprem Analizi

dc.contributor.advisor Gedikli, Abdullah tr_TR
dc.contributor.author Çarhoğlu, Asuman Işıl tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2006 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:49:58Z
dc.date.available 2015-09-02T07:49:58Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006 en_US
dc.description.abstract Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmanın temel amacı,su kulesi yapısının deprem analizi ve boyutlandırılmasını yapmaktır. Giriş bölümü olan birinci bölümde, konunun genel tanımına değinilmiştir ve tez konusu içeriği hakkında bilgi verilmiştir. Birinci bölümde su kulesinin geometrik şekli bilgisayara girilmiştir. İkinci bölümde, sistemin hesabı için gereken rüzgar yükü , kar yükü,su yükü,tank yükü,merdiven yükü,döşeme yükü belirlenmiştir. Su kulesiyapısında bulunan dikdörtgen tank SAP 2000 programında eşdeğer kütle yay sistemi modeli şeklinde tasarlanmıştır. İçi sıvı dolu tank rijit olarak ele alınmış ve tankın içindeki sıvının deprem etkisi altındaki dinamik davranışı x ve y doğrultuları için incelenmiştir. Üçüncü bölümde, belirlenen yüklerin ve deprem yüklerinin kombinasyonları oluşturularak analiz yapılmıştır. Deprem yükünden dolayı yük kombinasyonlarında azaltma yapılmıştır. Dördüncü bölümde deprem analizi için modların süperpozisyonu yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca sonucun güvenilir olması açısından eşdeğer deprem yükü yöntemine göre de hesap yapılmıştır. Her iki yöntem sonucunda elde edilen taban kesme kuvvetleri karşılaştırılmıştır .Modların süperpozisyonuna göre elde edilen sonuçlara göre hesaplar yapılmıştır. Beşinci bölümde, en elverişsiz yükleme durumuna göre belirlenen kesit tesirleri değerleri kullanılarak boyutlandırma yapılmıştır. Taşıyıcı sistemin boyutlandırılmasında TS 498 den yararlanılmıştır. Kolonlarda ve kirişlerde HE-A profilleri, düşey çaprazlarda U profilleri yatay çaprazlarda korniyerler kullanılmıştır. Altıncı bölümde birleşim ve detay hesabı yapılmıştır. Birleşim hesabı yapılırken boyutlandırma sonucu elde edilen kesitler(profiller) ve SAP 2000 analiz sonuçlarında elde edilen kesit tesirleri kullanılmıştır. Yedinci ve son bölümde temel hesabı yapılmıştır. Temel mafsallı kolon ayağı olarak tasarlanmıştır. Sonuç olarak su kulesi yapısına deprem yükü ve diğer yükler etkitilerek analiz yapılmış ve elde edilen değerlere göre boyutlandırma yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The basic objective of this study prepared as an MSc Degree thesis is to perform seismic analysis on and dimension the water tower construction. In the first chapter, which is the introduction the subject has been defined in general and information has been provided on the subject of the thesis. In the first section, the geometrical form of the water tower was entered in the computer. In the second chapter, the wind load, snow load, water load, tank load, staircase load and flooring load were defined, which are necessary for calculating the system. The rectanguler tank within the structure of the water tower has been designed in the form of an equivalent mass arch system in SAP 2000 software. The liquid filled tank was taken as a rigid structure and the dynamic behavior of the liguid within the tank was examined for x and y directions. In the third chapter, analysıs was performed by creating combinations of the specified loads and seismic loads. Load combinations were reduced due to seismic load. In the fourth chapter, mode superposition method was used for seismic analiysis In addition, calculation was made also according to equivalent seismic load method in terms of reliability of the result. Base shearing forces obtained by moth methods were compared.Calculation was made according to results obtained by mode superposition In the fifth chapter, the tower was designed using cross sectional effect values defined according to most unfavorable loading conditions. TS 498 standard was used to design the bearing system. HE-A profiles were used in columns and girders, U profiles in vertical rails and angles in horizontal rails. In the sixth chapter, junctional and detail calculations were made.Cross sections (profiles) obtained as the result of designing and cross sectional effects which are the results of SAP 2000 analysis were used for junctional calculation Foundational calculations were made in the seventh and final chapter The foundation was designed as articulated column base Finally, the analysis was performed by acting seismic and other loads on the structure of the water tower which was designed based on values obtained as specified above. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8780
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Su kulesi tr_TR
dc.subject tank tr_TR
dc.subject deprem tr_TR
dc.subject boyutlandırma tr_TR
dc.subject Water Tower en_US
dc.subject Tank en_US
dc.subject Seismic en_US
dc.subject Designing en_US
dc.title Su Kulesi Boyutlandırılması Ve Deprem Analizi tr_TR
dc.title.alternative Water Tower Designing And Seismic Analysis en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
4289.pdf
Boyut:
1.53 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama