Vakıflar İçin Stratejik Bir Karar Modelinin Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-17
Yazarlar
Ermiş, Gülçin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, vakıfların fon toplama ve kaynak kullanımı ya da hibe verme ile ilgili kararlarında etkili olan stratejik yaklaşımları içeren bir karar modelinin oluşturulması amacını taşıyan araştırma ve uygulamalardan oluşmaktadır. Vakıflar, yürüttükleri çalışmalar için gerekli finansal desteği sağlayabilmek ve ellerindeki kaynakları doğru alanlara yönlendirebilmek amacıyla, fon sağlayıcıları etkilemeye ve toplumun öncelikli ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik stratejik yaklaşımları kullanmalıdırlar. Çalışmada fon toplama ve kaynak kullanımı ya da hibe verme ile ilgili bu karar süreçlerinde yer alması gereken karar faktörlerinin belirlenebilmesi amacıyla detaylı bir yazın taraması gerçekleştirilmiş, sektörde çalışan uzmanların görüşlerinden yararlanılmıştır. Bu yöntemlerle elde edilen verilere dayanarak fon toplama ve kaynak kullanımı konusunda iki ayrı ankette yer alacak olan soru grupları oluşturulmuştur. Belirlenen faktörlerin önem dereceleri ile ilgili genel bir bakış açısı elde edebilmek amacıyla, oluşturulan iki anket farklı alanlarda çalışan, farklı fon toplama ve kaynak dağıtım yöntemlerini uygulayan vakıflar üzerinde uygulanmıştır. Anket sonuçları doğrultusunda farklı yapılara sahip olan vakıflarda başarılı sonuçlara ulaşmaya yardımcı olan stratejik yaklaşımlar analiz edilmiştir.
This study is composed of researches and applications that hold the purpose of constructing a decision model which contains strategic approaches that are effective on the decisions of foundations about fund raising and fund allocation or grantmaking. Foundations should use strategic approaches which are devoted to attract funders and determine primary needs of the community, in order to be able to find financial support that is required for their operations and direct their resources into the most appropriate areas. In the study, with the aim of determining the decision factors that must take place in these decision processes about fund raising and fund allocation or grantmaking, a detailed literature survey has been made and views of the experts in the sector have been evaluated. Based to the data gathered by these methods, question groups that will be contained in two independent questionnaires about fundraising and fund allocation have been created. With the intention of gaining a general outlook about the importance degrees of the factors determined in the study, questionnaires have been applied to various foundations that execute their operations in different subjects and use different methodologies for fundraising and fund allocation. Strategic approaches which help achieving effective outcomes in foundations that have different structures have been analysed related to the results of the questionnaires.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Vakıflar, Fon toplama, Kaynak dağıtımı, Hibe verme, Karar, Strateji, Foundations, Fund raising, Fund allocation, Grantmaking, Decision, Strategy
Alıntı