Taşınmazlarda Emlak Vergisine Esas Değer, Tapu Değeri Ve Piyasa Değeri Arasındaki Farklılıkların İncelenmesi; Beşiktaş Örneği

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-25
Yazarlar
Kırar, Bülent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, taşınmaz değerlemesinin ile ilgili temel kavramlar tanımlanmış, içeriği açıklanmış, taşınmaz mal değerleme yöntemleri hakkında bilgi verilmiş, emlak vergisi değeri, tapu değeri, piyasa değeri kavramları açıklanmıştır. Ülkemizde mevcut yasalarla tespit edilen taşınmaz değerlerinin piyasa değerlerinden farklılık göstermesinin kamu oyununun dikkatini çekmekte olduğu anlatılmış, bu konudaki tartışmaların çoğalmasının taşınmaz değerleme işlemlerinin daha sağlıklı bir sisteme kavuşturulmasının ülke ekonomisi açısından kaçınılmaz hale geldiği belirtilmiştir. Emlak vergisi değeri, tapu değeri, piyasa değeri arasındaki farklılıkların incelenmesi için seçilen Beşiktaş ilçesinde 2007 yılında satışı yapılan 60 adet taşınmazın emlak vergisi değeri ile tapu değeri arasında %144,71 fark olduğu ve emlak vergisi değeri ile piyasa değeri arasında %587,26 fark olduğu gözlenmiştir.
In this study is focused primarily to the review of the literature, main theories, the methods of real estate valuation dealing with real estate. This study also contains about meaing of among property tax value, title value, market value. Real estate valuation is not in a good statute in Turkey, yet. But real estate valuation is coming on the agenda with the subject; using in economi public treasury’s properties, Mortgate law, unjust rant, unjust dispersion in the real estate tax. Public opinion takes into consideration huge difference among tax value and market value. To have a healty real estate system is inevitable for country economi because of discussion about real estate subject. In this study sixty properties in Beşiktaş were investigated to see differences among property tax value, title value,market value at 2007. We found that there is difference between property tax value and title value almost %144,71. We found that there is difference between property tax value and market value almost %587,26.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Taşınmaz değerleme, Emlak Vergi değeri, Tapu değeri, Piyasa değeri, Real estate valuation, real estate tax value, title value, market value
Alıntı