Galata -Haliç Aksını Belirleyen Galata Kulesi Sokağı Perşembe Pazarı Caddesi Arap Kayyum Sokağı Üzerinde Bir Sıhhileştirme Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Omay, Elvan Ebru
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle Galata Bölgesi’nin tarihi, fiziksel ve sosyal gelişimi incelenmiştir. Çalışma alanını oluşturan Galata Kulesi Sokak, Perşembe Pazarı Caddesi ve Arap Kayyum Sokak aksının ve yakın çevresinin değişimi ve günümüzdeki durumunu belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. BU değerlendirme için Galata’nın 19. yüzyıla ait birçok fiziksel özeliğini günümüzde de koruyan bu bölgesine ve yakın çevresine yönelik analizler yapılmış, sokak silüetleri oluşturulmuştur. İstanbul’un kent tarihinde çok özel bir konumu olan Galata Bölgesi için geliştirilen çeşitli koruma amaçlı karar ve projeler incelenmiş, bu çalışmaların kısaca değerlendirilmesi yapılarak, seçilen bölge için sıhhileştirme önerisi getirilmiştir. Bu öneriler, çalışma alanındaki kamuya ait alanlara ve tek yapılara yönelik geliştirilmiştir.
In this study the history of Galata district and its physical and social development from the first settlement until today was analysed. Galata Kulesi, Perşembe Pazarı and Arap Kayyum Streets were described in detail. The purpose of choosing these streets and the general character of this site is explained. Consequently, the physical, social and economic character of the study area is examined and the transformation of the site and its surrounding is comparatively analysed by the historical maps of the site. Workshops and projects done by different civil and official organizations are discussed. As a conclusion, proposals for the rehabilitation of the site are made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Galata’da tarihi doku, kentsel koruma, sıhhileştirme, Historical pattern in Galata, site preservation, rehabilitation
Alıntı