İşe Yerleştirme Sürecinde İş Tanımlarının Yeri Ve Erp Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, Alkin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında insan kaynakları yönetiminde, işe yerleştirme sürecinde, iş analizlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan iş tanımlarının bir ERP programı olan SAP İnsan Kaynakları modülünde bir uygulama ile yeri ve öneminin belirlenmesi amaçlanmıştır. Günümüz iş yaşamında insan kaynaklarının öneminin artmasıyla beraber, insan kaynaklarının önemli bir çalışma alanı olan işe yerleştirme sürecinin de önemi artmıştır. Dolayısıyla bu gelişme, personel işe yerleştirme işlemlerinde insan kaynaklarının daha ciddi bir çalışma içine girmesini zorunlu kılmaktadır. Özetle şunu söyleyebiliriz ki, iş yaşamında insan faktörünün öneminin artmasıyla beraber, işe alımlarda personel seçimlerinin de önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bu yüzden doğru işe doğru adam yerleştirmek için her firmanın iş tanımlarını doğru bir şekilde yapması ve bunları güncelleyerek aktif bir şekilde kullanması gerekmektedir
The objective of this study is to define the importance of the job decription which is described job analysis and to make a practice using SAP Human Resource Module in recruitment process in human resources management. Since, the importance of the recruitment is growing day by day, this improvement forces to grow human resources department of the firms about this area. There are different jobs and a lot of applicants because of the globalisations, increasing the population and the growing technology. As a reason, you have to decsribe your jobs description and necessaries every time but it is really difficult to control without using a system. For this aim, we made a study using SAP Human Resource Management, In this study, we examined the recruitment module of human resource management system and create the job decription, position, job necessaries. We realized that, profile matching with job and applicants is really easy and fast and we can update the job descriptions, necessaries with using qualfication catalogue ontime. As mentioned above, we can say that, the importance of the recruitment process is growing continually. So, every firm must define their job descriptions correctly and update ontime.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
ERP, İş tanımları, ERP, Job Descriptions
Alıntı