Tek Eksenli Çekme Altındaki Karma Lifli Betonların Kırılmasında Boyut Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Akçay, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Karma lifli betonların kırılmasındaki boyut etkisi çalışmasında, farklı lif içerikli numuneler (kısa ve uzun liflerin karışımı) tek eksenli çekme ile yüklendi. Dört farklı boyuttaki köpek kemiği şeklindeki numuneler 1:8 boyut aralığında test edildi. Çalışma, nominal dayanım ve kırılma süreci üzerindeki boyut etkisinin belirlenmesine yoğunlaştı. Deneyler, tepe yükten önce oluşan çoklu çatlakların, tepe yükten sonra tek bir ana çatlağa yerelleştiğini gösterdi. Çoklu çatlama ince kısa liflerin miktarının artırılması ile elde edilebilirken uzun lifler yerelleşmiş makro-çatlağın köprülenmesini çoğaltır. Azalan dayanım ile dayanım üzerindeki boyut etkisinin arttığı görüldü. Nominal çekme dayanımı üzerindeki boyut etkisinin artan malzeme sünekliği ile azaldığı belirlendi. Sonuçların analizi gözlemlenen boyut etkisinin istatiksel, malzeme ve yapı boyut etkilerinin bir kombinasyonu olarak düşünebileceğini gösterdi.
In a study of the size effect on fracture properties of hybrid fibre concrete, specimens with varying fibre content (mixtures of short and long fibres) were loaded in uniaxial tension. Dogbone shaped specimens of four different sizes in a size range of 1:8 were tested. Focus of the stüdy was the determination of the size effect on nominal strength and fracture processes. Experiments showed that multiple cracks, which formed behre the peak, localized into one major crack beyond peak. Mültiple cracking could be obtained by increasing the amount of thin short fibres whereas the large fibres can enhance the bridging of localized macrocracks. With decreasing strength, the size effect on the strength appears to increase. İt is observed that the size effect on nominal tensile strength decreases with increasing material ductility. Analysis of the results showed that the observed size effect can be considered as a combination of statistical, material and structural size effects.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı