Besi Tavuğu Kümes Atıklarının Farklı Katkı Malzemeleriyle Aerobik Kompostlaştırılması

dc.contributor.advisor Demir, İbrahim tr_TR
dc.contributor.author Tanuğur, Işıl tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:22Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada kümes atıklarının farklı katkı malzemeleriyle kompostlaşabilirliği incelenmiştir. Tavuk atıkları su muhtevasını ayarlamak ve nütrient kaybını azaltmak için klinoptilolit, sepiyolit, pomza ve manyezit mineralleri ile belirli oranlarda karıştırılmış ve işletme parametreleri incelenmiştir. Çalışma kapsamında aerobik kompostlaştırma için toplam 200 litre hacimli 4 reaktör kullanılmıştır. Homojenliği sağlamak ve gerektiğinde su ilave etmek için atıklar belirli periyotlarla reaktör dışına alınarak karıştırılmış ve tekrar reaktörlere yerleştirilmiştir. Çalışma periyodu süresince sıcaklık, pH, su muhtevası, organik madde, azot ve fosfor parametreleri izlenmiştir. Elde edilen verilerden tavuk atıklarının kullanılan katkı/gözenek malzemeleriyle kompostlaşabilirliği belirlenmiş olup, son ürünlerin tarımda kullanılabilmesi için ağır metaller ve patojen mikroorganizmalar açısından standartları sağlayıp sağlamadığı araştırılmıştır. Bütün reaktörlerde elde edilen ürünlerin standartları sağladığı tespit edilmiştir. Doğal ve ucuz katkı/gözenek malzemelerinin kullanılmasıyla tavuk atıkları daha etkin bir biçimde kompostlaştırılabilmekte ve böylece önemli derecede çevre kirliliğine yol açan kümes atıklarının bertaraf edilmesi mümkün olmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, composting of broiler waste with different amendments/bulking agents was investigated. To adjust moisture content and decrease nutrient loss, broiler waste was mixed with clinoptilolite, sepiolite, meerschaum and pomza in specific ratios. In this study, 4 reactors with 200 liter effective volume were used for aerobic composting. To provide homogenity and to add water if needed, wastes were unloaded from the reactor, mixed and then reloaded on periodically. In this period; samples were taken for temperature, pH, moisture content, organic matter, nitrogen and phosphorus determination. From these datas, composting of poultry manure with various amendments/bulking agents was determined; in order to use the products in agriculture, heavy metal and pathogen content was investigated and it was found that all the products satisfied the standards. In this study, it was shown that composting of poultry manure with natural and cheap amendments/bulking agents was possible. Therefore it will be possible to dispose of poultry manure which have detrimental effects on environment in an effective way. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8989
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tavuk atıkları tr_TR
dc.subject kompostlaştırma tr_TR
dc.subject katkı/gözenek malzemeleri tr_TR
dc.subject Broiler waste en_US
dc.subject composting en_US
dc.subject amendment/bulking agent en_US
dc.title Besi Tavuğu Kümes Atıklarının Farklı Katkı Malzemeleriyle Aerobik Kompostlaştırılması tr_TR
dc.title.alternative Aerobic Composting Of Broiler Waste With Different Amendments en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9445.pdf
Boyut:
2.63 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama