İki Fonksiyonlu Asimetrik Başlatıcılar Sentezi, Atom Transfer Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonları İle Homo Ve Blok Kopolimer Eldesinde Kullanımları

dc.contributor.advisor Hızal, Gürkan tr_TR
dc.contributor.author Ertekin, Selçuk tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-01T07:46:45Z
dc.date.available 2015-12-01T07:46:45Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Kompleks ve kontrollü mimariye sahip makro moleküllerin sentezi üzerine yapılan çalışmalar,son yıllarda polimer biliminde gittikçe artan bir öneme sahiptir. Kontrollü mimari denilince, molekül ağırlık kontrolü, uç grup kontrolü, blok kopolimer oluşturabilme ve yaşayan karakter akla gelmektedir. Atom transfer radikal (ATRP) ve kararlı serbest radikal polimerizasyon (SFRP) metotları artık kontrollü polimerizasyon tekniklerinin en yaygın kullanılanlarındandır. Bu çalışmada, iki fonksiyonlu başlatıcılar, 2-fenil-2-[(2,2,6,6-tetrametilpiperidinil)oksi]etil 2-bromo propanoat, 9-antril metil 2-bromo propanoat ve 9-antril metil 2-bromo-2-metil propanoat, sentezlenip metil metakrilat ve ter-butil akrilat polimerlerinin ATRP metodu ile eldesinde başlatıcı olarak kullanılmışlardır ki elde edilen polimerlerden TEMPO sonlu başlatıcıdan sentezlenin stirenin SFRP tekniği ile polimerleştirilebilmesi için uygun birer başlatıcı olduğu anlaşılmıştır. Antrasen sonlu PMMA ise antrasen fonksiyonalitesinden ötürü siklohekzanoksit gibi diğer monomerlerin katyonik polimerleşmesinde makro başlatıcı olarak kullanılabilirler. 1H-NMR ve GPC (Jel Geçirgenlik Kromatografisi) cihazlarından alınan sonuçlar doğrultusunda elde edilen blok kopolimerlerin gerçekten de ATRP ve SFRP tekniklerinin kombinasyonu ile oluştukları belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The ability to synthesize macromolecules with complex and controlled architectures is becoming an increasingly important aspect of polymer science. Specifically, controlled architecture possesses some characteristics, which are molecular weight control, end group control, ability to form block copolymers, and a living nature. Atom transfer radical (ATRP) and stable free radical polymerization (SFRP) methods are the most widely preferred controlled polymerization techniques nowadays. In the present work, novel asymmetric double functional initiators, 2-phenyl-2- [(2,2,6,6-tetramethylpiperidino) oxy] ethyl 2-bromo propanoate, 9-antrylmethyl 2-bromo propanoate, and 9-antrylmethyl 2-bromo-2-methyl propanoate, were synthesized and used in ATRP of methyl methacrylate or tert-butyl acrylate leading to corresponding polymer TEMPO or anthracene moiety as chain end, according to the order mentioned above. The TEMPO headed polymers were found to be efficient initiators for stable free radical polymerization (SFRP) of styrene. The anthracene-labeled PMMA can also be used as macro-initiator in further cationic polymerization of some monomers like cyclohexene oxide due to the anthracene functionality. 1H-NMR and GPC (Gel Permeation Chromatography) studies of the obtained polymers show that block copolymers are readily formed as a result of combination of ATRP and SFRP mechanisms. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10690
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çift fonksiyonlu başlatıcı tr_TR
dc.subject ATRP tr_TR
dc.subject SFRP tr_TR
dc.subject TEMPO polimerizasyonu tr_TR
dc.subject Asymmetric difunctional initiator en_US
dc.subject ATRP en_US
dc.subject SFRP en_US
dc.subject TEMPO polymerization en_US
dc.title İki Fonksiyonlu Asimetrik Başlatıcılar Sentezi, Atom Transfer Ve Kararlı Serbest Radikal Polimerizasyonları İle Homo Ve Blok Kopolimer Eldesinde Kullanımları tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Asymmetric Difunctional Initiators And Their Use In The Preparation Of Homo And Block Copolymers Via Atom Transfer And Stable Free Radical Polymerization Sequence en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
72.pdf
Boyut:
1.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama