Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu İle 3 Farklı Kollu Yıldız Polimer Sentezi

dc.contributor.advisor Sirkecioğlu, Okan tr_TR
dc.contributor.author Gözgen, Aziz tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-09 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:17Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:17Z
dc.date.issued 2009-06-11 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Metal alkilidin kullanarak siklik olefinlerin Yaşayan Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu (ROMP) ile blok, graft, yıldız, ve siklik polimerler gibi bir sürü iyi tanımlı ürünler elde edebiliriz. Sharpless ve çalışma arkadaşları tarafından ortaya çıkarılan Click Kimyası yüksek oranda ürün eldesi, fonksyonel gruplara karşı olan toleransları ve seçiciliği ile önemli bir yere sahiptir. Cu(I) katalizli Huisgen 1,3-dipolar siklikkatılması da terminal alken be alkil azit arasında baz katalizörlü oda sıcaklığında gerçekleşen bir click reaksiyonudur.Bu reaksiyonu molekülleri birbirine bağlamada kullanabiliriz. Üç farklı kollu yıldız terpolimer eldesinde halka açılma metatez polimerizasyonu (ROMP) ve click kimyasının kombinasyonundan ilk kez yararlanılmıştır. Bromür uç grublu poli (N-bütil okzabornan imid) (PNBONİ-Br) ilk önce azit uçluya çevrilir ve sonra polistiren-b-poli(metil metakrilat) kopolimerinin alkin ucu ile click kimyası kullanılarak bağlantı noktasında reaksiyona sokulur. PNBONİ-Br N-butil okzabornan imidin (NBONİ-Br) (Z)-but-2-en-1,4-diyl bis(2-bromopropanoat) sonlandırıcısı kullanılarak ROMP reaksiyonu ile hazırlanır. PS-b-PMMA-alkin kopolimeri stirenin Nitroksi-Mediated Radikal Polimerizasyonu (NMP) ve MMA’in Atom Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) ile hazırlanır. Farklıkollu yıldız polimerler en az bir kolu diğerlerinden farklı bir yapıya sahip olan yıldız polimerlerdir. A2B, A3B, A2B2, AnBn, ABC tipi farklı kollu yıldız polimerler literatürde en çok rastlanan türlerdir. Bizim elde edeceğimiz ürün ise ABC tipinde yıldız polimerdir. tr_TR
dc.description.abstract The Living Ring Opening Metathesis Polymerization (ROMP) of cyclic olefins by using metal alkylidene initiators has led to a number of welldefined architectures including block, graft, star, and cyclic polymers. The Click chemistry (reactions) as coined by Sharpless and coworkers has important features including high yields, functional group tolerance and selectivity. Cu(I) catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition as a distinguished member of click reactions occurs between terminal alkyne and alkyl azide in the presence of a base at room temperature.We can use that reaction to click two molecule each other. A combination of ring opening metathesis polymerization (ROMP) and click chemistry approach is first time utilized in the preparation of 3-miktoarm star terpolymer. The bromide end-functionality of monotelechelic poly(N-butyl oxanorbornene imide) (PNBONI-Br) is first transformed to azide and then reacted with polystyrene-b-poly(methyl methacrylate) copolymer with alkyne at the junction point (PS-b-PMMA-alkyne) via click chemistry strategy, producing PS-PMMA-PNBONI miktoarm star terpolymer. PNBONI-Br was prepared by ROMP of N-butyl oxanorbornene imide (NBONI-Br) in the presence of (Z)-but-2-ene-1,4-diyl bis-(2-bromopropanoate) as terminating agent. PS-b-PMMA-alkyne copolymer was prepared successively via Nitroxide Mediated Polymerization (NMP) of styrene and Atom Transfer Radical Polymerization (ATRP) of methylmethacrylate. Miktoarm star polymers are the star polymers, which have at least one arm with a chemically different nature than others. The type of miktoarm star polymers, A2B, A3B, A2B2, AnBn, ABC are the most common examples found in the literature. Our product is ABC type miktoarm star polymer. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7509
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject click kimyası tr_TR
dc.subject halka açılma metatez polimerizasyonu tr_TR
dc.subject farklıkollu yıldız polimerler tr_TR
dc.subject click chemistry en_US
dc.subject ring opening methathesis polymerization en_US
dc.subject miktoarm star polymers en_US
dc.title Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu İle 3 Farklı Kollu Yıldız Polimer Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of 3 Miktoarm Star Polymer With Ring Opening Methathesis Polymerization en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9362.pdf
Boyut:
673.05 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama