Geleneksel Konutların Güncel Kullanıma Uyum Yeteneğinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tong, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu tez kapsamında, geleneksel Türk evinin güncel ihtiyaçlar karşısında gösterdiği uyum yeteneği sayısal değerler ile saptanmaya çalışılmıştır. Amaç kente göç eden kültürel geçiş dönemindeki kırsal kültür kullanıcılarına yönelik konutlar için değerlendirme kriterleri oluşturmaktır. Bu amaçla Türk evinin karakteristik özelliklerini taşıyan 121 örnek konut incelenmiştir ve bir veri tabanı oluşturulmuştur. Daha sora Hillier ve Hanson tarafından İngiliz işçi konutlarının güncel kullanımlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılan gamma analizleri veri tabanındaki konutlar üzerine uygulanarak mekanlara ve konutlara ait bağıl asimetri değerleri elde edilmiştir. Bulunan değerler geleneksel Türk evi plan şeması örnekleri üzerinde de uygulanmış ve konutların güncel ve geleneksel kullanım bağıl asimetri değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre güncel kullanım değerlerinin geleneksel değerlerin altında kaldığı, dolayısıyla geleneksel kullanımın güncel ihtiyaçlar karşısında uyum gösterdiği kanıtlanmıştır.
In this study using the Gateaux differential new functional are obtained for linear elastic straight and circular bars on elastic foundation using functional analysis method. The functional also contains both the geometric and the dynamic boundary conditions. This new formulation is valid for the beam whether it is based on elastic foundation or not. Applying the variational methods to this functional and using linear shape function finite element matrix for straight and circular beams on elastic foundation are obtained in an explicit form. For straight bars it has two degrees of freedom per node and for circular bars it has six degrees of freedom per node. In this finite element formulation also variable bending rigity is considered. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Geleneksel Türk Evi, Gamma Analizleri, Bağıl Asimetri değeri, Traditional Turkish houses, Gamma analysis, relative asymetry
Alıntı