Molekülsel Dizgelerde Eniyilemeli Denetim, Kararlılık Ve Gürbüzlük, Etkileşim Süresine Göre Açılım: Uyumlu Salınıcı'ya Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kaman, Tülin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2004
Anahtar kelimeler
Atomik yapı, Kararlılık, Atomic structure, Stability
Alıntı