Organizasyonel Çeşitlenme Ve Etki Eden Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-17
Yazarlar
Günay, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma kapsamında, literatürde yaygın olarak sözü geçen ikisi ürün çeşitlenme ve biri de uluslar arası çeşitlenme olmak üzere üç farklı çeşitlenme ölçümü kullanılarak, Türkiye’de “Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım” ve “Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi” sektörlerinde faaliyet gösteren 37 firmanın 2001-2005 yılları arasındaki çeşitlenme dereceleri ölçülmüştür. Ürün çeşitlenmesi için nicel ölçüm yöntemleri olan Herfindahl endeksi ve Entropi endeksi kullanılmıştır. Uluslar arası çeşitlenme derecesini belirlemek için de “yurtdışı satışlarının toplam satışlar içindeki payı” kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmada firmaların hem ürün hem de uluslar arası çeşitlenmesine hangi faktörlerin, nasıl etkilediği araştırılmıştır. Ayrıca firmanın karlılığının çeşitlenme kararını nasıl etkilediği de incelenmiştir.
In the scope of the study the extent of the diversifications of 37 companies operating in the “Manufacture Of Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment” and “Manufacture Of Non-Metallic Mineral Products” areas between the years 2001 and 2005 have been measured by utilizing three different diversification measurements, two types being mentioned as product diversification and one type as international diversification in the literature. For product diversification the quantitative tecniques, Herfindahl and entropy indices, have been employed. For the international diversification scope assesment “the share of the foreign sales in the total sales’’ has been used. In this study it has been investigated which factors and in what manner may affect the product and international diversification of companies. Additionally, it has been analyzed how the profitability of a company may influence the corporate diversification decisions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Ürün çeşitlenmesi, uluslar arası çeşitlenme, Entropi endeksi, Product diversification, international diversification, Entropy Index
Alıntı