İstanbul derelerinin mevcut durumu ve taşkın derelerinin hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bingöl, Yunus
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul ilinin dereleri incelenmiştir. İSKİ Genel Müdürlüğünden ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan datalar çeşitli bilgisayar programlarında değerlendirilip işlenmiş ve belirlenen on bir adet derenin taşkın debisi 2 adet deterministik ve iki adet ampirik yöntem kullanılarak hesaplanmıştır. Konunun uzmanları ile görüşülerek altyapıdaki sorunlar incelenmiş , derelerde yaşanan olumsuzlukların nedenleri araştırılmıştır. Islah çalışması yapılan şantiyelere gidilerek imalat yapan ve proje hazırlayan firma yetkilileri ile görüşülmüş uygulamada yaşanan sorunlar incelenmiştir. Doğal dere yataklarında ve ıslah yapılarında resimler çekilerek örneklemeler yapılmıştır. İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış master planlar incelenerek altyapı ve dere ıslah çalışmalarında yapılan genel uygulamalardan bahsedilmiştir. Birinci bölümde giriş bölümü olarak kabul edilmiştir ve çalışma hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde İstanbul Derelerinin mevcut durumları hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde İstanbul İlinde yapılan altyapı çalışmalarında yaşanan problemlerden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde debi hesabı yapılacak yöntemler anlatılmıştır. Beşinci bölümde belirlenen dört yöntemle debi hesabı yapılmıştır. Altıncı bölümde bulunan sonuçlar karşılaştırılmıştır. Yedinci bölümde değerlendirmeleri ve çözüm önerileri verilmiştir.
This thesis is about astimation of stream lines peak flow in Istanbul. Dates that have taken ISKI and Istanbul Metropolitan Municipality have been process with some computer softwares. Flood volumes and peak discharge from selected catchments that are 11 main stream lines in Istanbul, have been calculated with four different methods. The methods are Snyder, Mockus, Iszkowski and Lauterburg. System of Istanbul’s substructure have searched to figure out the main problems. There are some interviews with specialists of that area and their opinions how the eliminate the problems. The first chapter of this study is introduction of the study. In the second chapter, informations of Istanbul’s stream lines have given. In the third chapter, problems that accur applications of substructure works in Istanbul have given. In the fourth chapter, an evaluation of hydrological techniques for making flood estimations have been explained with details. In the fifth chapter, the above mentioned methods have been applied for selected catchments. In the sixth chapter, results and comparisions have been given. The last chapter of the this study is assesments and suggestions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
İstanbul, Dere, Snyder, Mockus, İszkowski, Lauterburg, Altyapı, Istanbul, Stream Line, Snyder, Mockus, Iszkowski, Lauterburg, Substructure.
Alıntı