Neyde transpozisyon

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2005
Yazarlar
Tüfekçi, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada "Neyde Transpozisyon" konusu ele alınmıştır. Neyzenlerce ve müzisyenlerce karışık durumlar arz eden transpozisyon meselesine, ney'de seslere pozisyon numaralan vererek ve ses devrelerine ayırarak transpoze icrada kolaylık sağlanmıştır.Bu özellikten yola çıkarak yola çıkarak bu çalışma diğer uygulamalar içinde yol gösterici özellik taşımaktadır. Ney'de transpozisyon konusu 3 bölümde ele alınmıştır. İlk kısımda, ney hakkında genel bilgiler verilmiş^ıeyin teknik yapısı ele alınmıştır. İkinci kısımda, transpozisyon ve şed kavramı ele alınmış ve ney'de transpozisyonun üstünde çalışılmıştır. Üçüncü kısımda ise tüm bu işlenen konuların neticesinde ney'de ses devrelerini gösteren tablolarla ney'de transpozison uygulamaları ele almmıştır.Transpozisyon icrasında örnek verilen makam dizileri ney'de gösterilmesi gereken ana makamlardır.Diğer makam dizilerinde transpoze icra için de bir örnek teşkil etmektedir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005
Anahtar kelimeler
Müzik, Ney, Music, Ney
Alıntı