Batılıların Gözüyle Topkapı Sarayı

dc.contributor.advisor Özer, Filiz tr_TR
dc.contributor.author Atalay, Başak tr_TR
dc.contributor.authorID 137209 tr_TR
dc.contributor.department Sanat Tarihi tr_TR
dc.contributor.department Art History en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-11T14:56:07Z
dc.date.available 2019-03-11T14:56:07Z
dc.date.issued 2003 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2003 en_US
dc.description.abstract On yüzyıl boyunca dünyanın en büyük siyasi güçlerinden biri olan Bizans İmparatorluğu'na ev sahipliği yapan İstanbul şehri, E. Mehmet'in fethiyle beş yüzyıl kadar devam edecek ikinci saltanatına başlarken, şehrin en güzel konumuna sahip birinci tepede Bizans imparatorlarından sonra Osmanlı padişahlarını ağırlamak üzere yeni bir saray yapılmıştır. 15. ve 16. yüzyıllarda antik Konstantinopolis'in izlerini sürmek üzere Osmanlı'nın yeni başkentinin yolunu tutan batılılar çok geçmeden ilgilerini şehrin hatta dünya siyasetinin yeni hakimlerinin dünyasına kaydıracaklardır. Resmi görevler, bilimsel araştırmalar, keşfetme arzusu ve kimi zaman Avrupa'yı saran yeni sanat akımları gibi sebeplerle başkentte yazma ve çizme işlerine koyulan batılılar, şehrin doğal güzelliklerine, muhteşem camileri, farklı kılık kıyafetler ve sosyal yaşam gibi konularla ilgilenirken imparatorluğun kalbi olan Topkapı Sarayı, gerek mimarisiyle gerekse içindeki gizemli yaşantısıyla, bu ilgiden fazlasıyla nasibini almıştır. Bu tezin amacı, geleceğe belge bırakmak konusunda yüzyıllar boyunca pek çaba sarfetmeyen Osmanlıların idare merkezi olan Topkapı Sarayı'yla ilgili yazılanlarla çizilenleri bir araya getirip, çoğu zaman şüpheyle yaklaşılan bu belgelere günümüz araştırmalarında verimli bir şekilde kullanabilmek için bir değerlendirmeye tutmaktır. Birinci bölümde çalışmanın amacının yam sıra toplanan belgelerin tezde kullamlmasma yönelik izlenen yöntem tarif edilmiştir. ikinci bölümde Topkapı Sarayı'nm inşa edildiği bölgenin geçmişine kısaca göz atıldıktan sonra, sarayın inşası, sürekli eklemeler, doğal afetlerin ve yıkımların getirdiği değişiklikler ve müzeye dönüşüm süreci anlatılmaktadır. Topkapı Sarayı'nı konu alan Osmanlı belgeleri bu bölümde yer alan bir başka konudur. Üçüncü bölümde Osmanlı başkenti İstanbul'daki batılıların varlığı, geliş sebepleri göz önüne alınarak alt başlıklar halinde değerlendirilmiştir. Dördüncü bölümde görsel ve yazılı malzemelerine başvurulan batılılar, yüzyıl başlıkları altında ye zaman dizini içinde saray hakkındaki yazılı alıntı ve resimlerle beraber sıralanmıştır. Beşinci ve son bölümde ise bu belgelerin değeri ve günümüz araştırmalarında sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi açısından değerlendirilmesi konusu tartışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Istanbul, the old motherland of Byzantine Empire, which was the biggest political force of the world for almost ten centuries, had begun its second sovereignty, which would last five centuries, with the conquest of Mehmet II. A new palace was built on the first hill, which had the most suitable location to entertain the honor and respect this time of the Ottoman Sultans instead of Byzantine Emperors. Westerners who had visited the new capital city of Ottoman Empire to trace the ancient Constantinople in the 15th and 16th century, soon were involved with the new masters of the city who were then the masters of the world politics. The Westerners, who drew and wrote about Istanbul city either because of official jobs or scientific investigations or even for the desire to discover and because of the new art trends in Europe, were interested in the natural beauties of the city, the fantastic mosques, the interesting costumes and the social life. The Topkapı Palace, as the heart of the Empire also received the interest it deserved with its characteristic architecture and with its mysterious life style. These above-mentioned documents, although sometimes have been found as doubtful and suspicious, are also important for Ottoman Culture. Thus, the aim of this thesis is to collect these materials and their arguments together, and to observe and evaluate them for the new research and investigations to come. In the first section besides the aim of the thesis, the method how the collected documents are used is defined. In the second section after a short glance at the history of the palace's building site, the construction and the continuous additions of the palace, the changes brought by the natural disasters, destructions and the period of transformation from palace to museum are described. Also the Ottoman documents about Topkapı Palace are mentioned in this section. In the third section the Westerners are classified according to the reasons of their visits to the capital city of Ottoman Empire Istanbul. In the fourth section the Westerners whose graphical and written documents used, are listed with their depictions about the palace. This listing is made chronologically according to centuries they came to Istanbul. And in the last section the value and the usage of these documents for contemporary researches is emphasized and evaluated. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17774
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sanat Tarihi tr_TR
dc.subject Osmanlı Devleti tr_TR
dc.subject Topkapı Sarayı tr_TR
dc.subject Art History en_US
dc.subject Ottoman State en_US
dc.subject Topkapı Palace en_US
dc.title Batılıların Gözüyle Topkapı Sarayı tr_TR
dc.title.alternative Topkapi Palace Through The Eyes Of The Westerners en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
137209.pdf
Boyut:
42.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama