Synthesis of polyacrylamide initiated by cerium (IV)- fluorescent dye

thumbnail.default.alt
Tarih
1995
Yazarlar
Gürsel, A. Hale
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Science and Technology
Özet
Akrilamid polimerleri baştan - kuyruğa şeklinde doğrusal bir moleküldür. Akrilamid (CH2 = CHCONH2), Metakrilamid ve birçok N - Substitue türevinin, GH2 CHCONR' R1 ' bulunduğu büyük monomerler sınıfının ana bileşiğidir. En önemli özellikleri şüphesiz suda çözünebilen poümerler olmasıdır. Monomerlerden elde edilen polimerler içinde temiz jeller, yumuşak zamklar ve sert plastikler bulunur. Fiziksel, veya bazı kimyasal yöntemlerle filmler de hazırlanabilir. Akrilamid endüstriyel olarak önemli ve özellikleri en iyi bilinen maddedir. Elde edilen polimerlerin özellikleri polimerizasyon koşullarına bağlı olarak sert veya kırılgan, yumuşak veya yapışkan olarak değiştirilebilir. Keskin karşılaştırmalar oldukça zordur. Fakat düşük mol ağırlıklı polimerler düşük erime ve çabuk çözünme gibi özelliklere sahiptirler. Akrilamid polimerlerinin suda çözünmesi, bu maddelere ayrı bir önem kazandırmıştır. Bugün akrilamid polimerleri dolgu maddesi olarak birçok sanayi kolunda, tekstil endüstrisinde, film yapımında, atik suların temizlenmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. İyi bir başlatıcı ısıtıldığı veya kimyasal bir tepkimeye girdiği zaman homolitik parçalanmaya uğrayan ve aynı zamanda monomerden daha fazla aktif olan radikaller veren bir bileşiktir. Oluşan radikallerin, monomerle tepkimeye girip aktif merkez verecek kadar bir süre kararlı olması gerekir. Bunlardan en önemlileri peroksitler, azo bileşikleri, radyoaktif ışınlar, X - ışınlan ve redoks çiftleridir. Bu çalışmada Seryum (TV)-Fluoresan ( C.I. Basic Yellow 40) redoks sistemi akrilamid polimerizasyonu için başlatıcı olarak seçilmiştir. Amaç poliakrilamide ultra viole bölgede fluoresan özellik kazandıran uç grupların elde edilmesidir. Seryum tuzlarının yaygın olan değerlikleri +3 ve +4 dür.
Ceric salts such as nitrate, perchlorate, and sulfate in aqueous acidic solution are used as initiaters in vinyl polymerization. It is well known that these ceric salts also form very effective redox systems in the presence of organic reducing agents such as alcohols, aldehydes, carboxylic acids and polyamino carboxylic acids. In this work, Ce (TV) Sulfate-Fluorescent dye (C.I.Basic Yellow 40) redox system was used to initiate the polymerization of acrylamide. The aim of the study was to obtain acrylamide polymers with fluorescing end-groups. The effect of Ce (TV), C.I.Basic Yellow 40, sulfuric acid concentration, time and temperature on the conversion; fluorescence properties of the polymers and the molecular weights of the resulting polymers were determined.
Açıklama
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1995
Anahtar kelimeler
Flüoresan, Poliakrilamid, Sentez, Seryum, Fluorescence, Polyacrylamide, Synthesis, Cerium
Alıntı