Cephe Değerlendirmelerinde Fotogrametrik Ve Görselleştirme Yöntemlerinin Kıyaslanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aydar, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü Binası İstanbul Tarihi Yarımada’da yeralan en etkileyici binalardan bir tanesidir. Konum olarak Sultan Ahmet Meydanı’da yeralmaktadır. Yakın çevresinde birçok tarihi öneme sahip bina bulunmaktadır. Bu binalar arasında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirasları listesine kaydedilen Ayasofya Müzesi ve Sultan Ahmet Camii yeralmaktadır. İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü Binası iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım 1881 yılında yapılmıştır ve halen Osmanlı arşivinden gelen tapu kayıtlarının saklandığı yerdir. İkinci kısım 1910 yılında Mimar Vedat Efendi tarafından inşaa edilmiş ve ilk kısımla birleştirilmiştir. Binanın ön cephe alanı 850m2 ‘dir. Bu çalışmada binanın ön cephe resimleri cep telefonu kamerası ve digital kamera ile çekilmiş ve elde edilen resimler Pictran, Photomodeler ve PhoTopol fotogrametrik yazılımları kullanılarak düşeye çevrilmiştir. Çalışmanın amacı, iki ayrı veri elde etme aracı ile alınan resimlerin düşeye çevirme yöntemi kullanılarak kıyaslanmasıdır. Ayrıca, kullanılan yazılımlar da kullanım kolaylığı ve diğer görselleştirme yazılımları ile entegrasyonları açısından incelenmiştir.
Turkeys National Cadastres Istanbul Branch Office Building is one of the most impressive buildings of Historical Peninsula. It is located in the Sultan Ahmet Square, in Istanbul. In the near vicinity of this building, there are several historical buildings, like the Hagia Sophia, which is registered as a World Heritage by UNESCO and Sultan Ahmet Mosque known as Blue Mosque. The building consists of two parts. First part was built in 1881 and still used for storing of the Ottoman Archive. Second part was built in 1910 by the Architect Vedat Mehmet Efendi and merged with the first part. The area of the façade of the building is 850m2. In this project, digital images of this office building have been taken from different sources such as mobile phone and digital camera. Then these images were rectified using the Pictran, Photomodeler and PhoTopol. The aim of this study is to compare the image sources regarding the capability of using them for various purposes and the capacity and usability of the software’s regarding manpower, obtained results and transfer to other visualization tools.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Düşeye çevirme, Tek resim fotogrametrisi, Cep telefonu kamerası, Rectification, Single image photogrammetry, Mobile phone camera
Alıntı