Çok Giriş Çok Çıkışlı Akıllı Modelleme Teknikleri Ve İnsan Sürücüye Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-20
Yazarlar
Tekin, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, karmaşık matematiksel modelleme çalışmalarına girilmeden taşıtın doğrusal ve yanal kontrolünü sağlayacak şekilde insan sürücü modelini elde edilmiştir. Bu amaca ulaşabilmek için akıllı modelleme yöntemleri araştırılmış ve bu yöntemlerin insan sürücü modelleme problemine uygulanması üzerinde çalışılmıştır. Bu yöntemler arasından, insan sürücü modellemesi için başarılı olanlar seçilmiş ve çıkarılan modellerin performansı sanal ortamda test edilmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında iki yeni hibrit akıllı modelleme yöntemi geliştirilmiş ve bu yöntemlerin insan sürücü modeline uygulanabilirliği tartışılmıştır.
In this study, driver model is obtained for lateral and longitudinal control of vehicle, without indulging into complex mathematical nodeling work. For this purpose, intelligent modeling methods have been surveyed and studied for application to human driver modeling. Among these methods, convenient ones are selected for application to human driver modeling work and performance of derived models are tested in virtual environment. In addition, two new hybrid intelligent modeling methods have been developped in the context of this study and application of these new methods into human driver modeling task is discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
akıllı modelleme, insan sürücü, bulanık mantık, yapay sinir ağı, benzetim, sınama, mekatronik, intelligent modeling, human driver, fuzzy logic, artificial neural network, simulation, validation, mechatronics
Alıntı