Elastik Zemine Oturan Çapraz Tabakalı Kompozit Kalın Plakların Statik Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Tekin, Gülçin
Kadıoğlu, Fethi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada Gâteaux diferansiyel kullanılarak Winkler elastik zeminine oturan simetrik çapraz tabakalı kompozit kalın plakların statik analizi için fonksiyonel elde edilmiştir. Elde edilen fonksiyonelin çözümü için karışık sonlu elemanlar yöntemi kullanılmıştır. Karışık sonlu eleman formulasyonu kullanılarak elde edilen sayısal çözümler literatürdeki mevcut izotrop ve ortotrop plak sonuçları ile karşılaştırılarak doğrulanmıştır. Analizlerde kalın plak-zemin etkileşim problemleri, simetrik çapraz tabakalı kompozit kalın plaklarda farklı tabaka sayıları ve tabaka açıları kullanılarak, farklı a/h oranları ve farklı malzeme özellikleri için incelenmiştir.
In this study, a functional for the static analysis of symmetric cross-ply laminated composite thick plates on Winkler’s elastic foundation is obtained by using Gâteaux differential method. For the solution of the derived functional, mixed finite element method is used. Numerical solutions obtained by using the mixed finite element formulation are compared with the presented results in literature for isotropic and orthotropic plates and verification of the proposed formulation is performed. In the analyses, thick plate-foundation interaction problems are considered for symmetric cross-ply laminated thick plates with different lamination schemes and angles, with different a/h ratios and material properties.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı