Yapay Zekada Zeki Etmenler Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bekleriç, Gülnur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, yapay zekadaki etmen ve zeki etmen uygulamalarını tanıtır. Zeki etmen uygulamalarının oluşturulabilmesi için teorik olarak değişik mimarilerden bahseder. Zeki etmenlerdeki gerçek zamanlılık ve buna uygun mimarinin oluşturulması hakkında bilgi verir. Çeşitli alanlarda oluşturulmuş zeki etmen uygulamalarını tanıtır. Çalışmadaki uygulamada Java’da İnternet ortamında bilgi toplayan zeki etmen geliştirilmiştir. Zeki etmen online satış yapan kitap sitelerine girebilmektedir. Kullanıcının belirttiği kitap konuları, yazar adları ve indirim kriterleri doğrultusunda sitelerde sorgulama yapabilmektedir. Elde ettiği bilgileri yapay zekadaki çıkarım kurallarıyla değerlendirir. Bilgi tabanındaki verilerle ileriye doğru çıkarım kuralı metodunu kullanarak sonuca ulaşır. Kullanıcıya istediği bilgileri sunar. Bu zeki etmene yardımcı olan, haber verici ve zamanlayıcı olarak çalışan, iki basit etmen uygulama içinde kullanılmıştır. Etmenlerin dış dünyadaki veya diğer etmenlerdeki olayları kontrol edebilmesi JavaBean bileşen modeliyle sağlanmıştır.
In this study we introduce the applications of agents in artificial intelligence. We also discuss the existing different architectures for developing the applications of intelligent agents and the appropriate architectures for real-time performance in intelligent agents. We discuss the implementations of intelligent agents in several different fields. In our own work we developed an intelligent agent enters the web sites of online booksellers, and performs search based on the subjects, author’s names and sales criteria of the books in accordance with user’s requirements. The agent is capable of evaluating the information that it obtains using inference techniques developed in artificial intelligence. The agent uses forward chaining on the knowledge base it has developed as described, and reaches its conclusions, and presents its results to the user. Two other simple agents working as informer and scheduler help the intelligent agent in performing its task. The JavaBean component model has been used to enable the agent to control the events in the external world and in other agents.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Yapay Zeka, Etmen, Zeki Etmen, Çıkarım, Kural, Bilgi Toplama, Java, JavaBean, Artificial Intelligence, Agent, Intelligent Agent, Reasoning, Rule, Collecting Information, Java, JavaBean
Alıntı