Türk Su İşletmeleri İçin Kıyaslama Ölçütleri Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Kınacı, Cumali tr_TR
dc.contributor.author Akgün, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2004 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-09T11:37:23Z
dc.date.available 2015-09-09T11:37:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada amaç, çağımızın en genç ve en etkin performans geliştirme yöntemlerinden biri olan kıyaslama (benchmarking) yöntemini kullanarak Türkiye’deki su işletmeleri için kıyaslama ölçütleri önerisi geliştirmektir. Belirlenen su işletmeleri incelenmiş verimin artırılması ve kıyaslama için ölçütler geliştirilmiştir. Bu amaçla önce mevcut uygulamalar ve Türkiye’de belirlenmiş su işletmeleri incelenmiş, daha sonra Türkiye koşulları da dikkate alınarak ölçüt önerisi geliştirilmiştir ve çekirdek indikatörler belirlenmiştir. Öncelikle dünyadaki uygulamalar ile ilgili bilgiler araştırılmış ve daha sonra proje için belirlenen iki su işletmesi arasında kıyaslama yöntemi uygulanmıştır. Kıyaslama Türkiye gibi küresel rekabette büyük hedefler koyan ülke sektörleri için ucuz ve kullanışlı bir güçlendirme şeklidir. Bir kurumun tüm birimleri incelenerek düşük maliyette gerçekleştirilecek servis seviyesi belirlenecektir. Ayrıca kurum karını yükseltmek ve maliyetleri düşürmek için kıyaslama ölçütleri belirlenecek, dolayısıyla su işletmeleri için yol gösterici bir araştırma olacaktır. tr_TR
dc.description.abstract Benchmarking is one of the most dynamic methods of improving performance in our time. The aim of this project is to develop proposals for comparative scales and criteria of water operators and companies in Turkey. By studying certain companies, scales for comparison and production increase will be developed. Firstly the existing practices and the identified Turkish water operators are studied for this purpose. Then proposals for scales/criteria and core indicators are developed, taking into consideration the Turkish condition. Firstly information about other implementations in the world are researched and later the benchmarking process is applied to two companies identified for the project. In a country like ours, where national sectors have high goals in global competition, benchmarking provides a cheap and practical method of improvement . By investigating all the elements of an organization at low cost, increasing the level of service and profits whilst decreasing costs will be possible by identifying the benchmarking scales, lighting the way for further studies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9206
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kıyaslama tr_TR
dc.subject su idareleri tr_TR
dc.subject verimlilik tr_TR
dc.subject performans yükselmesi tr_TR
dc.subject çekirdek indikatörler tr_TR
dc.subject Benchmarking en_US
dc.subject water utilities en_US
dc.subject increasing performance en_US
dc.subject productivity en_US
dc.subject core indicators en_US
dc.title Türk Su İşletmeleri İçin Kıyaslama Ölçütleri Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Development Of Benchmarking Criteria For Turkish Water Organizations en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
2390.pdf
Boyut:
3.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama