Yangın Kaçış Yollarında Kullanılan Duman Perdelerinin Duman Hareketine Etkisinin Belirlenmesi İçin Bir Yöntem Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özgünler, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bina yangın performansının deneysel olarak laboratuvar ortamında belirlenemediği durumlarda devreye bilgisayar simülasyonları girmektedir. Havacılık, denizcilik gibi bir çok alandaki eğitim sürecinin büyük bir bölümünü oluşturan bilgisayar yardımı ile modelleme (Simülasyon) yakın bir gelecekte yangın eğitiminde de önemli bir yer alacaktır. Bu çalışmanın amacı yukarıdaki öngörüden yola çıkarak, örnek bir bina içerisinde herhangi bir mekanda çıkacak yangında oluşacak dumanın komşu mekanlara olan etkisini belirli simülasyon programları ile modelleyerek duman yayılmasını yavaşlatmak için kullanılan duman perdelerinin farklı konumlandırılmalarının genel duman hareketine etkisini incelemek ve çıkan sonuçlar doğrultusunda projelendirme aşamasında gerekli değişiklerin yapılabilmesini sağlamaktır.
In case, the fire performance of a building cannot be tested in a laboratory, computer simulations can be used. Simulation techniques that are a large part of the training used by many sectors, such as aviation and navigation, will also be a part of fire testing in the near future. The purpose of this study is to investigate the effects of smoke curtains in different positions on smoke filling time, smoke spread velocity in neighbouring enclosers by modelling with the computer simulation programs and various analytical methods. The results of the investigation will help the user make the necessary changes at the beginning of the project.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Duman perdeleri, Yangın performansı, Duman kontrolü, CFD, FDS, Yangın modelleme programları, Duman ve/veya hava hareketi., Smoke curtains, Fire performance, Smoke control, CFD, FDS, Fire modeling programs, Smoke and/or air flow movement.
Alıntı