Modifiyeli Epoksi Akrilat Reçine Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-01-08
Yazarlar
Vurur, Ömer Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada digilisidileter bisfenol A epoksi reçine tereftalik asit ve akrilik asitin değişen oranlarıyla reaksiyona sokuldu. Oluşan reçine üç farklı formülasyon hazırlamada kullanıldı, kaplandı ve UV ışığıyla kürlendi. Kaplamanın özellikleri spektroskopik aletlerle ölçüldü ve formülasyonların ısısal ve mekanik özellikleri incelendi.
In this study, diglycidyl ether of bisphenol A (DGEBA) epoxy resin was reacted with various amounts of terephthalic acid and acrylic acid. The formed resin was used for preparing three different formulations, coated and cured by UV light. The characterizations of coatings were performed by spectroscopic tools and the thermal and mechanical properties of the formulations were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Modifiyeli Epoksiler, UV ile Kürleme, Kaplama, Akrilik asit, Modified Epoxies, UV Curing, Coating, Acrylic acid
Alıntı