Music And Identity In Atma Tribe

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Çıplak, Süleyman Cabir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışma, Malatya/Arguvan yöresinde meskun Yukarı Atma Aşireti'ni ve onun etnik, dilsel ve dinsel pratiklerindeki farklılıklardan kaynaklı olarak ortaya çıkardığı kültürel değerleri ve hibrit müzik kültürünü incelemektedir. Buna ek olarak, son yıllarda üretim ilişkilerindeki ve insanların yaşam pratiklerinde görülen değişiklikler, bu insanların kendilerinin dışarıdan algılanışlarını ve toplum içindeki varlıklarını yeniden tanımlamayı zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, müzik bir kimlik yaratmada ya da yenilemede kilit bir rol oynayabileceği gibi o insanlar için de modern zamanların dayattığı kültürel değerler ve kendilerinin ?daha doğrusu atalarının- geleneksel yaşam pratiklerinden kaynaklı kültürel değerleri arasındaki farkın dengelenmesinde kilit bir rol üstlenebilir.
This study investigates music of Northern Atma Tribe ?living Arguvan district of Malatya, and hybrid musical culture created by set of values regarding ethnic and religious differences from the majority and created unique characteristics of its own. Additionally, the difference due to the change in production relations and living practices of people occurred in last a few decades? cause people to redefine their outlook and re-position their existence among the society. In this context, music has a critical function and becomes a significant aspect during creating ?or renewing, identity, which helps these people to balance differentiation between cultural values imposed by modern times and cultural values causing from their ?and their ancestors, customary living practices.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2011
Anahtar kelimeler
Arguvan, Atma Aşireti, Alevi Müziği, Arguvan, Atma Tribe, Alevi Music
Alıntı