Tanburi Ali Efendi Hayatı Ve Eserleri

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Ekmen, Güldeniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
1836 'da Midilli'de doğan Taribûrî Ali Efendi, hafızlarla dolu bir sülâlenin çocuğudur. Genç yaşında Midilli'de sevdiği bir kızla evlenemeyince İstanbul'a gelmiş, burada musikî ve din eğitimi görmüştür. 1868 yılına doğru, Saray'a "Sarıklı Müezzin" görevi ile girmiştir. 1868 yılında, II.Abdülaziz'in 2. İmamlığına yükselerek Kudüs Mevleviyeti almıştır. 1869 yılında, 2. İmamlık görevi sona ermiş, 1872 yılında ise, Saray'dan tamamen uzaklaşmıştır. 1885' de II.Abdülhamit tarafından, II.Abdülaziz'in tahttan indirilmesi olayına karıştığı gerekçesiyle, İzmir'e sürgün gönderilmiştir. 1890 yılında bu şehirde ölmüştür. Büyük formdakiler dahil, bütün eserlerinde lirik, romantik ve tabiî üslûbu gözlenen önemli bir besteci, çok iyi bir tanbûrîdir. Tespit edilen 147 eserinden, 84 kadarının notası günümüze gelmiştir.
Tanburi (l)(2)Ali Efendi was born in Mitylene(3) in 1836. He was a person of a family full of Hafız (4). When he was young, he couldn't marry with the lover; for that reason, he left Mitylene and came to Istanbul. He educated and studied music and religion there. About 1868 he was charged with Sarxklx Müezzin(5) duty in the Ottoman Place. And the was promoted to the second İmam(6) of Abdiilaziz II. in 1868. So, Kudüs Mevleviyyet(7) was given him. His imamate duty finished in 1869, and then he left the Ottoman Palace in 1872 entirely. İn 1885 he was exiled to izmir by Abdiilhamit II. Because of connection with the dethroning of Abdiilaziz II. He died in 1890 in this city. (İzmir) He was an excellent tanburi and also he was important composer. One can observe his lyric, romantic and notural sytle in his all compositions. Today it is known that he had made 147. compositions, but unfortunately we have almost 84 notes of them. (l)Taribur : Taribur is an important instrument of Classical Turkish Music (2)Tariburi:0ne who plays tanbur. (3)Midilli: Mitylene. (4)Hafiz : One who khas memorized the Quran. (5)Sarıklı Müezzin: A kind of religious duty. (6)imam : Leader of the ritual prayer. (7)Kudüs Mevleviyyet : A kind of religious grade.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Tamburi Ali Efendi, Türk Müzisyenler, Biyografi, Türk müziği, Tamburi Ali Efendi, Turkish musicians, Biography, Turkish Music
Alıntı