İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar

dc.contributor.advisor Kuban, Zeynep tr_TR
dc.contributor.author Özcan, Özlem tr_TR
dc.contributor.department Mimarlık Tarihi tr_TR
dc.contributor.department History of Architecture en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-12-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:31:53Z
dc.date.available 2015-05-28T13:31:53Z
dc.date.issued 2009-12-16 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tezinde, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları dönemlerinde İstanbul’un ekonomik, mimari ve kentsel değişiminin, bankacılık faaliyetlerinin gerçekleştiği yapılar incelenerek ortaya konması amaçlanmaktadır. İstanbul’un geçirdiği mimari ve kentsel değişim Bizans İmparatorluğu, Batılılaşma öncesi Osmanlı İmparatorluğu ve Batılılaşma sonrası Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere üç farklı bölümde incelenmiştir. Bankaların ortaya çıktığı batılılaşma dönemine kadar bankacılık faaliyetlerinin çok farklı niteliklere sahip mekanlarda ve yapılarda yürütüldüğü görülmektedir. Bizans İmparatorluğu’nda bankacılık faaliyetleri ticaretin canlı olduğu ana yollar, limanlar ve pazar yerleri gibi kentsel mekanlardaki tablalar üzerinde ya da dükkanlarda gerçekleşmektedir. Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik yapı ve dini yasaklar nedeniyle bankacılığa getirilen kısıtlamalar, bankacılığın esnaf dükkanları, ticaret hanları ya da bedestenler gibi esasen başka işlevlere sahip yapılarda çoğunlukla gizli saklı yürütülmesine neden olmuştur. Batılılaşma ile birlikte bankacılığın önem kazanması bankerlerin faaliyetlerini arttırmış ve bankaların kurulmasına neden olmuştur. Bu dönemde bankacılık faaliyetleri için inşa edilen yapıların çok az bir kısmı banka yapısıdır. Bankerlerin ve bankaların büyük çoğunluğu, Batılılaşma döneminde gelişen yeni bir yapı tipi olan, büro hanlarında faaliyette bulunmuştur. Bankerler ve bankaların kullanımındaki büro hanları ve banka yapıları İstanbul’un Batılı görünümünün oluşmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerinde bankacılık yapılarının incelenmesi sonucunda, yapı ölçeğinde bir süreklilik gözlenememekteyse de bu yapıların yer aldığı Haliç’in İstanbul ve Galata kıyılarının birer ticaret ve finans merkezi olma özelliklerini Cumhuriyet dönemine kadar az ya da çok sürdürdükleri ve siyasi ve ekonomik değişimlerden nasıl etkilendikleri açıkça ortaya konabilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This dissertation aims to display economic, architectural and urban transformation of Istanbul in the era of Byzantine and Ottoman empires through examination of the buildings in which banking activities took place. The architectural and urban transformation of Istanbul is analyzed in three different eras as Byzantine Empire, Ottoman Empire before the Westernization and Ottoman Empire after the Westernization. It occurred that, until the Westernization when the banks appeared, banking activities were performed at places and in buildings which had very different features. In the Byzantine Empire, banking activities were carried out on the tables or in the shops in commercial zones such as main streets, harbors and market places. On the contrary, in the Ottoman Empire, the restrictions to banking due to economic structure and religious prohibitions caused the banking activities to be performed surreptitiously in the buildings like craftsman shops, commercial hans and bedestans which mainly served another function. Along with the Westernization, rise of the importance of banking increased the activities of bankers and led to the establishment of the banks. In this era, very few of the buildings constructed for the banking operations were bank buildings. Most of the bankers and banks performed in office buildings (office hans) which were a new building type developed in the Westernization period. These office hans and bank buildings played an important role in the formation of a Western appearance of Istanbul. As a result of the examination of the buildings in which banking activities took place, we can observe the continuity of financial sectors at the two shores of Golden Horn at the Istanbul and Galata sides whereas the form of the buildings themselves changed through history. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3274
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Galata tr_TR
dc.subject Banker tr_TR
dc.subject Banka tr_TR
dc.subject Büro Hanları tr_TR
dc.subject Banka Binaları tr_TR
dc.subject İstanbul en_US
dc.subject Galata en_US
dc.subject Bank en_US
dc.subject Banker en_US
dc.subject Office Buildings en_US
dc.subject Bank buildings en_US
dc.title İstanbul Tarihinde Bankacılık Faaliyetlerinin Gerçekleştiği Yapılar tr_TR
dc.title.alternative The Buildings In Which Banking Activities Took Place Throughout The History Of Istanbul en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10019.pdf
Boyut:
19.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama