Savaş stratejilerinin iş dünyasında uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Özel, Naci Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Her şirket belirli bir iş teorisi üzerinde faaliyetlerini sürdürür. İş teorisi işin ne olduğu, hedeflerin ne olduğu, istenen sonuçların ne olduğu, müşterilerin kim olduğu ve müşterilerin neye değer verdiği ve bu değere ne kadar ödemeye razı olduklanyla ilgili varsayımları içerir. Strateji, bu iş teorisinin uygulamaya dönüştürülmesini sağlar. Stratejinin amacı, organizasyonun tahmin edilemesi zor bir ortamda arzulanan sonuçlara ulaşmasını sağlamaktır. Her şirketin tanımlanmış veya tanımlanmamış bir rekabet stratejisi vardır. Bu strateji sistematik bir yaklaşımm sonucunda oluşmuş veya şirket faaliyetlerini sürdürürken oluşmuş olabilir. Şirket, bu tammlanmış veya tanımlanmamış rekabet stratejisi sonucunda ilgili pazarda kendine bir konum edinecektir. Bu konumu koruması, sağlamlaştırması veya daha iyi bir konuma geçebilmesi stratejik yaklaşımıyla ilgilidir. Stratejilerini bilinçli bir şekilde belirlemeye inanan ve bunun için gereğini yapan şirket ergeç konumunu güçlendirecektir. Şirketlerin yaptığı temel hata, bu konuda gereken duyarlılığı göstermemektir. Birçok şirket, çevresini yeterince tanımadan faaliyetini sürdürmeye çalışmakta ve birçok durumda da başarısız olmaktadır. Özellikle Türkiye gibi dalgalanmaların çok olduğu bir ekonomik yapıda, nasılsa bu dalgalanmaların öngörülemeyeceği varsayımıyla, birçok yönetici uzun dönemli çevre analizinin gereğine inanmamaktadır. Bu yüzden de doğru strateji oluşturabilmek mümkün olmamaktadır. Hatta birçok şirket, stratejik yönetim anlayışından da uzaktır. Bir organizasyonun başarısını sağlayacak olan; doğru stratejiyi, zamanında ve doğru bir şekilde uygulamaktır. Her ne kadar ortamı tahmin etmek zor olsa da yine çevreden sinyaller alarak ve bu sinyalleri doğru bir şekilde değerlendirerek başarıya götürecek stratejiyi oluşturmak mümkün olacaktır. Şirketler rekabet ortamında belirli rakiplerle karşılaştıklarına göre, kendi varlıklarım tehlikeye sokan bu rakipleri iyi analiz edip stratejilerini oluştururken bu durumu gözönüne almalıdır. Stratejik yaklaşım bilincini arttırmak için bu yaklaşımın gereğini kavramak gerekir. Strateji oluştururken geçmişte diğer şirketlerin uyguladığı stratejileri incelemek ve bu stratejilerin basan veya başarısızlıklarından gerekli dersleri çıkarmak, uygulanacak stratejinin başarılı olmasını sağlamak için önemlidir. Stratejisi başarılı olmuş şirketlere bakıldığında, geçmişte başarılı olmuş bir stratejinin gelecekteki başarıyı garanti etmediği görülmektedir. Ayrıca rekabet şartları değiştiğinde stratejilerin değiştirilmesinin güçlüğü de bilinmektedir. Daha önce diğer şirketlerin uyguladığı viii stratejileri incelemenin yanında strateji kültürünün oluştuğu diğer örneklere de bakmak faydalı olacaktır. Strateji kültürü, aslında yıllar boyunca yaşanmış savaşlar sonucunda oluşmuştur. Özellikle Japonlar, kültürlerindeki strateji olgusunu iş dünyasında oluşan savaş ortamında da başarıyla kullanmışlardır. İş dünyasında ve savaşta uygulanan stratejiler, belirlenmiş bir hedefe ulaşma amacım gütme ve bu amaca ulaşırken belirli rakipleri altetme temel ilkelerinde birleşmektedir. Savaş stratejileri yüzyıllardır doğrudan faaliyette oluşmuş deneyimleri içerdiğinden kendisiyle benzer bir ortam olan iş dünyasında da bu deneyimlerden yararlanmak doğru olacaktır. Bu çalışmada özellikle kısa zamanda dünya pazarlarında söz sahibi olmuş Japonlar'ın kullandıkları savaş stratejileri incelenmiştir. Japonlar'ın özellikle çok yararlandıkları ve şirketlerde üst yönetimin okuması gereken kitapların en başında yeralan kitaplardan bir olan Sun Tzu'nun Savaş Sanatı kitabındaki kavramlar incelenmiş, Sun Tzu'nun savaşa hazırlanılırken ve savaşta kullanılabilecek yaklaşımından iş dünyasında uygulanabilecek bir stratejik yaklaşım modeline ulaşılmıştır. Çalışmanın özellikle, Türkiye'de de şirketlerde benimsenmeye başlanan Stratejik Yönetim anlayışına ve strateji bilincinin oluşmasında farklı bir yaklaşım olarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Benzer şekilde Türk Şirketlerinin artan rekabet koşullarında iç pazarda ve ticari engellerin kalkmasıyla dünyada artan ticari trafikte üstüne alacağı yükü artan bir şekilde başarılıyla taşıyabilmesi ve bu amaçla küresel rekabette söz sahibi olabilmesi için benimsenebilecek bir yaklaşım tarzı önerilmektedir.
Every firm operates on the basis of a certain theory of business. The assumptions about the business, its targets and desired outcomes, as well as hypothetical insight about the customers' identity, their values and how willing they are to pay for these values, make up a theory of business. A business strategy makes such a theory applicable. The aim of a strategy is to lead an organization to a desired status even under unpredictable circumstances. Every firm has a defined or undefined competitive strategy which may have been created as a result of a systematic approach or during usual business activities. A firm will gain its position in the market by applying the competitive strategy effectively, and the firm's strategic approach will determine whether it will be able to preserve, strengthen and improve this status. A firm which is conscious of the significance of deterrnining its strategies and which uses all its means to reach this end will eventually improve its position. A major mistake made by firms is that of showing inadequate sensitivity about this subject. Many firms try to continue operating without getting to know their environment well enough, and this causes their failure in many circumstances. Especially in a country like Turkey where the economic structure keeps fluctuating, many managers do not believe in the necessity of long-term analysis of the environment because they assume that these fluctuations cannot be foreseen. That is why it is not possible for companies to formulate the correct strategy. Furthermore, many companies are far away from the strategic management mentality. Implementing the right strategy, at the right time and with the right methods will lead a company to success. Even though it is difficult to predict the environment, it is possible to create the correct strategy by receiving signals from the environment and evaluating them properly. Since companies are faced with certain rivals in a competitive business environment, they must analyze these rivals carefully and create their strategies accordingly. It is necessary to grasp the significance of the strategic approach for promoting people's consciousness of this approach. In order to create a successful strategy, it is important to analyze the strategies that other firms have implemented in the past and learn from the success or failure of these strategies. When companies with successful strategies are observed, it is seen that a strategy which has been successful in the past does not guarantee a future success. Moreover, it is known that making changes in strategies according to changing competition conditions is a difficult task. In addition to analyzing other firms' past strategies, it will also be beneficial to take into consideration other examples that make up the strategy culture. The so-called strategy culture has actually been formed as a result of many years of wars. Especially Japanese people have succeessfully applied the concept of strategy in their culture to the competitive business environment. The strategies implemented in the buisness world and in war have in common principles of aiming to reach a specified target and overthrowing certain rivals for reaching that target. Since the strategies of war involve experiences that have accumulated over many years, it will be proper to make use of such experiences in the business world where the environment is similar to that of a war. The war strategies of Japanese people, who have taken an important position in the world market in a short period of time, have been given special emphasis in this study. Sun Tzu's 'Art of War', which is a source consulted commonly by the Japanese people and which is a major book that should be read by companies' top management, has also been analized. Furthermore, a strategic approach model that is applicable to the business world has been reached by making use of Sun Tzu's theories of fighting and preparing for war. This study offers a different approach and a new contribution to the newly accepted concept of Strategic Management in Turkish firms and to the formation of strategic consciousness. Since the competitive conditions in the domestic market have intensified and commercial traffic in the world has increased with decreasing trade barriers, the burden and responsibility on Turkish firms have increased. This paper offers an approach to enable Turkish firms to operate successfully in such an environment and have a significant say in global competition.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Rekabet, Savaş, Strateji, Competition, War, Strategy
Alıntı