Müşterek Avarya'da Son Gelişmeler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Türkantos Arda, Zeynep Ayça
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gemi deniz yolculuğuna çıktıktan sonra birçok sorunla karşılaşabilmektedir. Sorunlar sonucu gemi, yük, diğer eşyalar ve navlun çeşitli değer kaybına uğrayabilmektedir. Ancak tüm zararların tazmini esnasında yapılan tüm eylemlerin müşterek avarya hareketi olarak kabul edilerek tüm ilgilileri buna davet etmek mümkün olmamaktadır. Bu noktada bazı ayırt edici kriterlerin getirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, deniz hukukunun en eski, en orijinal ve tarih boyunca diğer konulara nazaran en az değişmiş müesseselerinden biri olan müşterek avarya müessesesinin, Rodos hukuku temellerinde bulunan en eski halinden zamanımıza kadar olan gelişimini inceledim. Giriş bölümünde müşterek avarya müessesesi üzerine kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, konunun gelişim sürecini detaylı olarak uluslararası ve ulusal gelişim sürecini inceledim. Uluslararası gelişim sürecini incelerken konuyu tarih sıralarına göre 7 evrede irdeledim. Çalışmamı York – Anvers kurallarında yapılan son gelişmeleri belirterek sonlandırdım.
After a vessel starts her voyage, it’s a big probability that it faces problems during it’s voyage. Because of the problems faced, it’s possible that vessel, cargo, other equipments or seafreight loose it’s value. The purpose of the general average is to divide this losses in equal pieces between cargo and ship owners. It can surely be said that it’s impossible to declare every lost as general average and force others to share the losses. At this point it should be issued some rules for making borders clear. In my paper I studied general average rules from it’s start which is the Roman law, till today. At the beginning I gave a short introduction about a general average. After that, I mentioned all the detailed development steps according to general and national basis. I did this according to seven historical order. I finalize my thesis with the last amendments in York – Antwerp rules.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Müşterek avarya, tarih sıralı, York Anvers kuralları, General Avarage, historical order, York - Antwerp rules
Alıntı