Analitik hiyerarşi yöntemi ile performans değerlendirme

dc.contributor.advisor Fığlalı, Alpaslan
dc.contributor.author Kara, Nurhan
dc.contributor.authorID 101208
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:49:47Z
dc.date.available 2023-03-16T05:49:47Z
dc.date.issued 2000
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
dc.description.abstract Günümüzde, globalleşen dünya, gelişen teknoloji, artan rekabet, firmaları ayakta kalabilmek için amansız bir yanşa itmektedir. Şirketler var olabilmek için farklılaşmak zorundadır. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, işletme kaynaklarından malzeme, makine, teçhizat veya sermaye ile uzun vadeli farklılaşma yaratmak olası değildir. Oyun değişti. Kuralları da tabi.. Para, pul, teknoloji artık eski hükümdarlığını sürdüremiyor. Daha doğrusu rekabette ön sıralarda yer almak için yeterli değil. Küresel pazarlarda çekişen şirketlerin yeni kahramanı "insan". Üstünlük kimde yansında eski aktörler yerlerini bu yeni kahramana bıraktı ve insanoğlu hak ettiği itiban geri kazandı. Teknolojik gelişmeleri takip etmek; modem yönetim ve pazarlama yöntemlerine başvurmak; araştırmalara ve maliyet düşürme tekniklerine yatınm yapmak; yeni ürün tasarımları gerçekleştirmek artık eskisi kadar önemli değil. Çünkü rakip şirketler her türlü modeli, yöntemi taklit etmekte ustalar. Oysa elemanlarına yatınm yapan ve gücünü çalışanlarından alan şirketleri ise taklit etmek mümkün değil. Evet, günümüzün silahı "insan". Şirketin başansı insanına, insanının başarısına bağlı. Çalışanların başarısının değerlendirilmesi hayati önem taşıyor. İnsan Kaynaklan Yönetimi giderek önem kazanıyor ve Performans Değerlendirme insan kaynağını etkin olarak kullanabilmek için vazgeçilmez bir enstrüman haline geliyor. "Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHP) ile Performans Değerlendirme" konulu tez çalışmasında, İnsan Kaynaklan Yönetimi ve Performans Değerlendirmeye ilişkin genel bilgiler verilmiş ve AHP ile Performans Değerlendirme konusunda bir uygulama çalışması yapılmıştır. Yapılan uygulamada, Standart Puanlandırma Cetvelleri ve AHP ile Performans Değerlendirme Yöntemleri kullanılmış elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Recently, globalization of the world, technological developments, increasing competency put companies in a very hard situation in the competitive market. The companies need differentiation in order to survive in ttiis market. For differentiation, companies need one thing : human resource which is not money, technology or something else. In the process of globalization, in order to succeed in the competitive market they have to improve the quality, increase the productivity, and decrease the cost. For achieving these goals, human resources management is important and essential. In this study, performance appraisal which is an important component of human resources management is examined. Firstly, human resources management and its historical development are examined. The functions of human resource management are fully described. Secondly, performance appraisal system is defined and its historical development is given. In addition to these, the review of literature has been made about performance appraisal methods. The detailed information is given about the performance appraisal methods. After these, the common mistakes that are made during the performance appraisal process are identified and fully described. The three criteria which are important for effective performance appraisal are also mentioned. These three criteria are; validity, reliability; and applicability. In the last section of the study, performance appraisal system by Analytical Hierarchical Method is described and the results of a conducted study are given. In the conducted study, 25 people are asked to evaluate performance of 7 people who can be their supervisor/subordinate/colleague twice a month by standard rating scale system and analytical hierarchical method. Because of their busy schedules, only 12 people responded back and participated the study. When the results are analyzed, the evaluations which are made at different time intervals, it is shown that the results of standard rating scale system is more reliable than analytical hierarchical method. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/22689
dc.language.iso tr
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Analitik hiyerarşi süreci tr_TR
dc.subject Performans değerlendirme tr_TR
dc.subject İnsan kaynakları yönetimi tr_TR
dc.subject Analytical hierarchy process en_US
dc.subject Performance evaluation en_US
dc.subject Human resources management en_US
dc.title Analitik hiyerarşi yöntemi ile performans değerlendirme
dc.title.alternative Performance appraisal by analytical hierarchical method
dc.type Tez
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
101208.pdf
Boyut:
4.47 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama