İnşaat sektöründe radyo frekanslı tanımlama etiketleri üzerinde veri depolanması

thumbnail.default.alt
Tarih
05.02.2010
Yazarlar
Güven, Gürşans
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID) teknolojisi nesnelerin radyo dalgaları yoluyla otomatik olarak tanımlanmasını sağlayan ve aynı zamanda nesneler üzerinde bilgi saklanmasına olanak veren bir teknolojidir. RFID teknolojisinin inşaat sektöründeki uygulamaları incelendiğinde, verilerin RFID etiketleri üzerinde mi yoksa bir ağ üzerinde mi saklanacağı konusu üzerinde görüş ayrılıkları olduğu tespit edilmiştir. Özellikle inşaat sektörü gibi değişken ve kontrolsüz koşullar altında çalışılan bir sektörde, her zaman bir ağ bağlantısının kurulabilmesi mümkün olmayabilmektedir. Bunun yanı sıra bazı tür bilgilerin merkezi bir veritabanında saklanması veriye ulaşım ve hafıza kısıtları açısından daha uygun olmaktadır. Ancak yapılan incelemelerde, farklı uygulamalarda ne tür bir yaklaşım izlenmesi gerektiğinin çok net olmadığı belirlenmiştir.Bu çalışmanın amacı inşaat sektöründe RFID etiketleri üzerinde lokal olarak bilgi saklanmasının hangi koşullar altında daha uygun olduğunun belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda mevcut uygulamalarda hangi koşullarda etiketler üzerinde ne tür bilgilerin saklandığı belirlenmiştir. İnşaat Sektörü’ndeki RFID uygulamalarına ek olarak RFID teknolojisinin yoğun olarak kullanıldığı beş büyük sektörden yüzün üzerinde uygulama incelenmiştir. Uygulamalar sırasında farklı tür veri saklama yaklaşımı gerektiren koşullar saptanarak, RFID etiketleri üzerinde saklanan bilgi türleri belirlenmiştir. Sonuçlar İnşaat Sektörü’nün koşul ve beklentileri doğrultusunda özel olarak geliştirilmiş, yüksek bellek kapasiteli RFID etiketleri ve/veya veri depolama ortamlarına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.
Radio Frequency Identification (RFID) technology automatically identifies tags that are attached to objects through the use of radio waves and enables local storage of objectrelated data on objects. When RFID applications within the construction industry are examined, an ongoing debate is observed as to whether the necessary data should be stored on RFID tags or on a network. Especially in uncontrolled and dynamic environments as in construction industry, network accessibility might not be always provided throughout the lifecycle of an object. On the other hand, storing certain types of data on a central database can be more suitable in terms of data acquisition and memory constraints. However, investigation of the current research showed that it is still not clear which type of data storage approach needs to be followed in different applications.The main goal of this thesis is to determine under which conditions storing data on the tag is more appropriate for the construction industry. In accordance with this purpose,the types of data that are being stored under different conditions are determined. More than one hundred RFID technology applications were investigated within the construction industry as well as in other five major RFID adopter industries. Factors and conditions that affect the type of data storage concept and the data types stored within these RFID applications are determined. The results show that there is a need for tags/storage mediums that are specially designed for construction industry with large memories.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Radyo Frekanslı Tanımlama teknolojisi, RFID, Otomatik tanıma, Veri toplama, Veri depolama, veri yönetimi, İnşaat sektörü, Radio Frequency Identification technology, RFID, automatic identification, data collection, data storage, data management, construction industry
Alıntı