Bankacılık Sektöründe Rekabetçilik Endeksi Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Çalışır, Fethi tr_TR
dc.contributor.author Bayram, Armağan tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-18T16:49:18Z
dc.date.available 2015-06-18T16:49:18Z
dc.date.issued 2009-06-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türk Bankacılık Sektöründe rekabetçiliği etkileyen değişkenler belirlenerek rekabetçilik endeksi geliştirilmiş, geliştirilen endeksin doğruluğu sektör çalışanlarına yapılan anket çalışması ile kontrol edilmiştir. 26 banka için 24 değişken ile ilgili 2002–2007 dönemindeki veriler bilançolardan elde edilerek düzenlenmiş, faktör analizi yöntemiyle gruplandırılmıştır. Dört faktör grubu ve her bankanın faktör skorları elde edilmiş, faktör analizi ile elde edilen faktör ağırlıkları ve faktör skorları çarpılarak rekabetçilik endeksi geliştirilmiştir. Sektör çalışanlarına anket çalışması yapılmış; anket sonuçları geliştirilen endeks sonuçlarıyla Kendall Tau yöntemi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca, faktör analiziyle elde edilen faktör ağırlıkları ve anket sonuçlarından elde edilen faktör ağırlıkları da Kendall Tau analiziyle karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda rekabetçiliği etkileyen faktörler sırasıyla verimlilik, entelektüel sermaye, sermaye yapısı ve karlılık olarak belirlenmiştir. Kamu sermayeli mevduat bankaları rekabetçilik endeksine göre ilk sıralarda yer almıştır. Kendall Tau analizi sonuçlarına göre ise geliştirilen endeks sonuçları ve anket sonuçları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamış, ayıca faktör ağırlıklarını belirlerken kullanılan yöntem de doğrulatılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study the competitiveness index is constructed by using Factor Analysis to analyze the variables that affect the competitiveness in the Turkish Banking Sector and a survey is done to the sector employees for validating this competitiveness index. The data of 24 variables for each of the 26 bank is arranged, and factor analysis is done for grouping the variables. Four factor groups and scores of each group for each bank is determined. The competitiveness index is constructed by multiplying the factor scores and factor weights which are also determined by factor analysis. The survey results and index results are compared with each other by using Kendall Tau analysis. The weights determined by factor analysis and the weights determined by survey results are also compared with Kendall Tau analysis. As a result, the factors which affect the competitiveness are determined as productivity, intellectual capital, capital structure, and profitability respectively. Public banks are stated at the top of the competitiveness rankings. No significant difference can be found between the results of competitiveness index and the results of the survey. Also, the method which is used for determining the factor weights is validated by Kendall Tau analysis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5710
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Rekabetçilik tr_TR
dc.subject Faktör Analizi tr_TR
dc.subject Endeks Geliştirme tr_TR
dc.subject Competitiveness en_US
dc.subject Factor Analysis en_US
dc.subject Index Construction en_US
dc.title Bankacılık Sektöründe Rekabetçilik Endeksi Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Constructing A Competitiveness Index Of The Banks Operating In The Turkish Banking Sector en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9578.pdf
Boyut:
547.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama