Havaalanı Üstyapı Tasarım Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Okur, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Havaalanı üstyapı bölgelerinde ( Pist – Apron – Taksiyolu ) üstyapı tabaka kalınlığı ve üstyapı tipi seçimi için kullanılan güncel tasarım yöntemleri ve bu yöntemlerde ele alınan parametrelerin tasarıma etkileri üzerinde durulmuştur. Üstyapı tasarımında kullanılan ampirik yöntemlerde sadece abaklar ve grafikler üzerinden tasarım yapılması ile üstyapı tabaka kalınlıklarının belirlendiği, her geçen gün artan ve değişen uçak ağırlıkları ve uçak iniş takımı konfigürasyonlarına karşı elde edilen sonuçların yeterli olup olmadığı incelenmiştir. Buna karşılık havaalanı üstyapı tasarımında kullanılan analitik yöntemlerde; üstyapı tipi ve kalınlık tasarımının, gelişmiş aygıt ve cihazlar yardımı ile denenip, test aletlerinde sonuçların karşılaştırılması ve kullanılan ilgili bilgisayar programları ile sonuçların doğruluğu, kesinliği ve buna bağlı kalarak yapılan üstyapı modellemeleri ile yeni tasarımlara imkan verilmesi ortaya konulmuştur. Sonuçlara bakıldığında ampirik yöntemler ile yapılan üstyapı tasarımının analitik yöntemlere göre bir çok yönden eksik olduğu vurgulanmıştır.
In this study, It had been given point to actual design methods and the parameters that are dealed in the methods, effects to design for selecting the pavement layer thickness and the pavement type in the Airport pavement areas ( Runway – Apron – Taxiway ). It had been made a study of determining the pavement layer thickness’ by only designing over the abacus and graphics on the empirical methods that are used in the pavement design and whether the results are adequate that are obtained against the aircraft weights that increase and change daily and the aircraft landing group configuration. For all that, in the analytic methods that are used on the airport pavement design, the pavement type and thickness design results’ comparison on test apparatus that are tried with the support of the advanced device and implements and the results’ fair and accurate with the related softwares that are used and the giving possibility to new designs with the pavement modeling that are made abide by this had been proved. In the results, it is emphasized that the pavement design is made by empirical methods that is deficient on multiple ways according to the analytic methods.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Havaalanı üstyapı tasarımı, Tabaka kalınlığı, Üstyapı tipi, Airport Pavement Design, Layer Thickness, Pavement Type
Alıntı