Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kültürel Miras Alanlarında Kullanımı; Yenikapı Örneği

dc.contributor.advisor Demir, Yüksel tr_TR
dc.contributor.author Özgan, Sibel Yasemin tr_TR
dc.contributor.authorID 439470 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarımda Bilişim tr_TR
dc.contributor.department Informatics in Architectural Design en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-08-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-14T11:38:18Z
dc.date.available 2015-04-14T11:38:18Z
dc.date.issued 2012-12-25 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Modern teknolojideki gelişmeler, insan gündelik yaşam pratiklerini değiştirmiştir. Bu gelişmelerin en önemlilerinden birisi sanal bilgiler ile harmanlanmış gerçekliğin kısa tanımı olan, arttırılmış gerçeklik (AG) olmuştur. AG teknolojileri gerçekliğin sanal verilerle kuşatılmasına neden olmuştur. Özellikle akıllı cihazlar olarak nitelendirilen ve birçok teknolojinin entegre halde sunulduğu araçların yaygın kullanımları, reel sahneleri bilgisayarla üretilen bilgilerle çevrelemiştir. Arttırılmış Gerçeklik teknolojilerindeki sürekli gelişmeler, fiziksel mekâna, sürekli devinim ve değişim içerisindeki bilgi kümelerinden oluşan ek bir katman getirmiştir. Bunun sonucu olarak da, kolektif sanal bilgilerin tasarım süreci, yeni bir mimari problem olarak ortaya çıkmıştır. Mekân artık etrafını sarmalayan sanal verilerle bütünleşmiş olmalıdır ve tasarım anlayışı, onu arttırılmış mekân olarak tanımlayan yeni durumuna yenilikçi bir yaklaşım sunmalıdır. Bu yüzden de tasarımcılar yalnızca fiziksel mekânın tanımlanması sürecinde değil, aynı zamanda bilgi akışının düzenlenmesi sürecinde de yer almalıdır. Bu çalışmanın amacı, kültürel miras alanlarını bu yeni anlayış çerçevesinde değerlendirmek ve arttırılmış gerçeklik uygulamaları ile bu alanların nasıl yeniden tanımlanabileceğini irdelemektir. İstanbul – Yenikapı kentsel alanı ölçeğinde bu kuramsal veriler irdelenmiş ve Yenikapı’nın AG teknolojileriyle yeniden nasıl tanımlanabileceği ve arttırılmış bir mekan olarak yeniden nasıl kurgulanabileceği soruları üzerinde durulmuştur. Bu anlamda, Yenikapı’daki AG kullanımlarının amacı, kültürel miras alanının keşfedilmesi için bir araç geliştirmek ve beş duyu ile etkileşim içerisinde olan bilgi ağını düzenlemektir. Bu çalışma, bütün bu teorik ve kuramsal altyapının ışığında, kültürel miras alanıyla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan Yenikapı ziyaretçileri için bir mobil oyun uygulama ara yüzü sunmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract Contemporary advances and innovation in technology have altered human everyday practices. One of the most significant of these has been augmented reality (AR), which is the brief definition of reality blended by virtual information. The tempting developments in AR technology have added another layer of rapidly changing information to the actual space. As the virtual information is continuously increasing, it has become the new dimension of the physical space rather than just a separate layer. Thus, the design process of the collective virtual knowledge has revealed as a new architectural task. As the space is re-defined through new virtual layers and becomes multi-dimensional, new architectural approaches have come into view. The space should be immersive and present an innovative approach to the augmented space. Hence, designers are required to participate not only in the physical design process, but also in the design of information flow. This study intends to examine how cultural heritage sites could be redefined with technical possibilities and moreover with augmented reality applications and systems. Investigations on the level of Yenikapı Urban Area are derived by the help of newest technologies, effective on the re-generation of augmented spaces. In this sense, the purpose of AR usage in Yenikapı is to build up a medium for cultural heritage exploration and to provide interaction via the 5 senses with this information space. To this end, this thesis presents a mobile game application interface, which works as a medium for Yenikapı visitors seeking for more knowledge about the area. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/721
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arttırılmış Gerçeklik tr_TR
dc.subject Arttırılmış Mekan tr_TR
dc.subject Kentsel mekan tr_TR
dc.subject Sanal mekan tr_TR
dc.subject Sanal kent tr_TR
dc.subject Sanal Gerçeklik tr_TR
dc.subject Sanal Kültür tr_TR
dc.subject Dijital kültür tr_TR
dc.subject Arkeolojik Miras tr_TR
dc.subject Sanal kültürel miras tr_TR
dc.subject Augmented Reality en_US
dc.subject Augmented Space en_US
dc.subject Virtual Space en_US
dc.subject Virtual City en_US
dc.subject Virtual Reality en_US
dc.subject Virtual Culture en_US
dc.subject Digital Culture en_US
dc.subject Archaeological Heritage en_US
dc.subject Virtual Heritage en_US
dc.title Arttırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kültürel Miras Alanlarında Kullanımı; Yenikapı Örneği tr_TR
dc.title.alternative Use Of Augmented Reality Technologies In Cultural Heritage Sites; Virtu(re)al Yenikapi en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
12924.pdf
Boyut:
33.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama